Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Absolventi dostávají dodatek k osvědčení

Dodatky jsou součástí Europassu, který je v zemích Evropské unie vydáván od roku 2005 na podporu volného pohybu lidí. Dodatky popisují srozumitelnou formou výsledky studia a pomáhají tak těm, kteří chtějí pokračovat ve vzdělávání nebo hledat zaměstnání v zahraničí. Absolventi vysokých a vyšších odborných škol dostávají dodatky k diplomu, absolventům středních škol jsou vydávány dodatky k osvědčení (většinou jde o dodatky k výučnímu listu nebo maturitnímu vysvědčení). Smyslem dodatku je ozřejmit obsah studia tak, aby si např. zaměstnavatel v zahraničí udělal obrázek o tom, co absolvent daného oboru z České republiky umí.  

TZ-Europass.doc (55,50 KB)

 

V prvním pololetí 2008 bylo vydáno absolventům středních škol 35 851 těchto dokumentů v češtině, angličtině, němčině a francouzštině. Naprostou většinu z nich si vyžádaly školy pro žáky, kteří letos ukončují studium. Malá část těchto dodatků (172) byla připravena pro absolventy starších oborů, kteří žádali o vydání dokumentu individuálně. Celkem bylo do současné doby vydáno 65 993 dodatků k osvědčení.

Co je Europass

Europass je souborem dokumentů, jejichž vystavení je bezplatné a díky nimž je možné doložit, zda má člověk dostatečnou kvalifikaci, předchozí vzdělání a kompetence pro práci, kterou by rád dělal, nebo pro další studium v zahraničí. Jádrem Europassu je životopis, který si vyplňuje každý sám, podobně jako jazykový pas, kam se zapisují údaje o znalosti cizích jazyků na základě sebehodnocení. Další dokument, nazvaný mobilita, slouží k záznamu o absolvování zahraniční stáže (např. studijní pobyt na univerzitě, školní praxe, stáž ve firmách nebo v neziskových organizacích). Podstatnou součástí Europassu jsou také již zmíněné dodatky. Každý člověk si může vybrat, zda bude využívat všechny dokumenty nebo jen některé z nich.

Česká republika byla první

O zavedení Europassu rozhodly orgány Evropské unie v prosinci 2004. V každé členské zemi bylo pro tento účel zřízeno Národní centrum Europass. Česká republika zřídila toto centrum (NCE ČR) jako první v celé Evropě a toto pracoviště je součástí Národního ústavu odborného vzdělávání. Podává zájemcům informace o tom, jak je možné jednotlivé části Europassu získat, poskytuje k nim formuláře a pomáhá s jejich vyplněním. „Zájemci se na nás mohou obrátit, ať už budou mít zájem o kteroukoli část Europassu. Těší nás, že stále roste počet lidí, kteří dokumenty Europassu používají,“ říká pracovnice NCE ČR Miroslava Salavcová.

Dodatek k osvědčení mohou v Národním ústavu odborného vzdělávání dostat i lidé, kteří střední školu dokončili již dříve - až po absolventský ročník 1970.

Formuláře k jednotlivých částem Europassu a mnoho dalších informací je možné získat na stránkách www.europass.cz.

Národní centrum Europass ČR lze kontaktovat:

telefonicky: 274 022 347

e-mailem: europass@nuov_cz

Osobní návštěva je možná každý pracovní den od 9,00 do 15,00 hod.

na adrese:

Národní ústav odborného vzdělávání

Weilova 1271/6, Praha 10 - Hostivař

Tel: 274 022 111

Další informace rádi poskytnou:

Pavel Petrovič, vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce v NÚOV, pavel.petrovic@nuov_cz, tel.: 274 022 341

Zoja Franklová, zoja.franklova@nuov_cz, mobil: 724 652 240

Více informací na www.europass.cz, www.nuov.cz


Nahoru