Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce

Zpráva z průzkumu mezi školami a zaměstnavateli. Trhlíková, Jana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 35 stran.  

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,14 MB)

 


 

Studie přináší ucelený materiál z výzkumného šetření zaměřeného na zjišťování názorů zaměstnavatelů na možnosti zaměstnávání a míru připravenosti absolventů středního, vyššího odborného a vysokoškolského vzdělání se zdravotním postižením. Po úvodu, ozřejmění použité metodologie a poskytnutí základní orientace v dané oblasti jsou zde postupně a v logickém sledu identifikovány významné problémy vzdělávání a pracovního začlenění mladých lidí se zdravotním postižením.

Publikace doplňuje dříve realizované průzkumy, které mapovaly úspěšnost vstupu absolventů škol na trh práce, poskytuje důležitou zpětnou vazbu od zaměstnavatelů a nastiňuje možná opatření, která by mohla být ze strany škol a poradenských institucí pro účely usnadnění přechodu absolventů se zdravotním postižením ze školy do zaměstnání realizována. 

Nahoru

Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem

Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením