Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

1. Úvod

V předloženém příkladu jsme se věnovali tzv. extrakurikulárním aktivitám a grantové činnosti Gymnázia Cheb, které má v této oblasti bohatou zkušenost a v některých oblastech vybočuje z běžných aktivit středních škol. Máme na mysli např. pořádání celostátních soutěží a aktivit, včetně jejich specifického organizačního, ale i finančního zabezpečení prostřednictvím nadace školy či úspěšnou realizaci projektů ESF s různým zaměřením, na jejichž realizaci se podílí  řada subjektů v regionu.

Do rozšiřujícího se kurikula můžeme samozřejmě započítat i na řadě škol „obvyklé“ akce, jako jsou den otevřených dveří, činnost zájmových kroužků, hudebního tělesa školy či dramatického souboru, exkurze a kurzy v ČR, ale i zahraničí atd.

My se ovšem chceme soustředit právě na řízení a evaluaci vybraných akcí, které sice nejsou pro školy povinné, ale jež významně přispívají ke komunikaci školy s veřejností, a mění tak pohled veřejnosti na oblast školství obecně.

Pozorný čtenář najde v následujícím textu náměty na využívání některých ne zcela tradičních nástrojů a způsobů  autoevaluace (např. přehledy při vstupu i výstupu žáků = uchazeči a absolventi, aplikace ISO dle pilotního projektu zřizovatele apod.) a ukázku hodnocení image školy prostřednictvím SOČ žáka školy včetně metodického postupu s komentářem pro další praktické použití na jiných školách.

Předložený text naopak není autoevaluací školy dle vyhlášky č. 15/2005 a její novely dle vyhlášky č. 225/2009, což ani nebylo našim cílem.

Nahoru