Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(14)

Blíže o projektu na: https://rodicevitani.cz/. Na těchto stránkách je uveden i stav splnění podmínek ze strany nížkovické školy jako podkladu pro vydání certifikátu:
Škola splňuje
•    U vstupních dveří je umístěn viditelně označený zvonek, rodiče po zazvonění do školy pustí pověřená osoba.
•    Rodiče dostávají na začátku školního roku tištěný aktuální seznam s kontakty, mobilní telefon nebo email na třídního učitele.
•    Škola má aktualizované webové stránky obsahující jména všech vyučujících a vedení školy, seznam telefonních čísel a emailových adres, případně telefon na spojovatelku.
•    Rodiče dostanou na začátku školního roku tištěnou informaci o tom, kdy jsou školní prázdniny, kdy se konají třídní schůzky, dny otevřených dveří a další významnější akce pro rodiče a žáky školy.
•    Tyto informace jsou během roku neustále dostupné na webu školy a průběžně je aktualizujeme.
•    Každý rodič má možnost konzultovat prospěch dítěte s konkrétním učitelem osobně.
•    Každý rodič osobně dostane písemný přehled o hodnocení svého dítěte.
•    Na rodiče, kteří se obrátí na vedení školy nebo na učitele, si vždy uděláme čas, vyslechneme je a slušně reagujeme na jejich potřeby (poskytneme informace, radu, sjednáme schůzku apod.). Máme-li důvod požadavek odmítnout, svoje stanovisko vždy vysvětlíme.
•    S rodiči komunikujeme důstojným způsobem a dbáme na to, aby u jednání nebyl nikdo, koho se to netýká.
•    Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit
•    Informační tabule o značce Rodiče vítáni je viditelně umístěna u vstupu do školy.

Škola dále splňuje
•  Dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče i děti. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů.
•    Naši pedagogové nabízejí konzultační hodiny pro žáky i rodiče.
•    Kromě společných třídních schůzek organizujeme i konzultace ve trojici učitel, dítě, rodič.
•    Rodiče našich žáků i zájemci o naši školu mají možnost po domluvě navštívit vyučování.
•    Zveme rodiče do vyučování, aby se zúčastnili společné práce se svým dítětem.
•    Organizujeme školní akce, na kterých mohou rodiče a další rodinní příslušníci spolupracovat s dětmi a potkávat se s učiteli (zahradní party, sportovní a kulturní akce, rodičovské víkendy apod.).
•    Umíme rodičům doporučit externího dětského psychologa a logopeda, s nímž spolupracujeme.

Nahoru