Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(20)

Vstupní text: ...Plavili jsme se po moři na našem záchranném člunu už několik dnů. Moře bylo po bouři klidné, obloha bez mráčků. Tiché bezvětří a pravidelné šplouchání vln nám ubíralo víru a naději na záchranu. Na obzoru široko daleko žádná loď. Zásoby pomalu docházely. Chroupali jsme poslední suchary a v soudku zbývalo na dně vody. Síly nás opouštěly. Když tu najednou....

  • Ukázka práce dětí  1 –„...jsme v dálce zahlédli loď, která plula naším směrem. Okamžitě jsme mávali a volali o pomoc a doufali, že nás uvidí. A opravdu, loď se blížila k nám a my jsme křičeli radostí. Ale když už byla na dohled, všimli jsme si vlajky, která vlála ve větru. Byla to vlajka pirátů. Zmocnila se nás panika a my jsme pádlovali pryč. Piráti nás dohnali a zajali. Svázali nás v podpalubí a chtěli prodat do otroctví. Jeden z nás si ovšem všiml střepu na zemi, sebral ho a přeřezal všem pouta na rukou. Potom jsme společně přemohli piráty a šťastně dopluli do přístavu.“ (chlapec)
  • Ukázka práce dětí  2 –„...se ocitli na břehu. Vybalili se věci a šli prozkoumat okolí a našli kokosy. Nikde nenašli ani živáčka, tak si udělali oheň. Byla noc a celý ostrov spal, ale oni nemohli usnout, protože přemýšleli, jak se dostat domů. Ráno se domluvili, že nasednou na člun a odplují pryč. Jak tak pluli, začalo pršet, bylo bouřka a blesky. Snažili se udržet na člunu a povedlo se jim to. Druhý den začalo jen pršet a z vody vykoukla velryba a spolkla je. Ve velrybím žaludku našli spoustu dalších spolknutých lidí. Všichni se seznámili a plánovali útěk. Uvnitř velryby našli kusy dřeva a z toho udělali velkou loď. Čekali až velryba otevře tlamu, a když ji otevřela, tak sedli na loď a vzali pádla. Velryba je vyplivla a všichni se radovali, že jsou konečně venku. A s pádly dopluli až domů.“ (děvče)
  • Ukázka práce dětí  3 –„...řekl Max Sofii: „Támhle je ostrov!“ „No jo, myslíš, že tam někdo bydlí?“ „To nevím, ale jedno vím jistě, že si tady chvíli pobudeme.“ Děti se snažily co nejrychleji se vyškrábat na břeh. Podařilo se jim to. Děti radostí poskakovaly. „Neměli bychom se tu nejdřív porozhlédnout, Maxi?“...Děti našly velkou jeskyni, kde bylo plno kožešin, nádob a bylo tam i maso. „Jů, Maxi, myslíš, že tu bydlí nějaké zvíře?“ „Asi ano.“ „Neslyšel jsi nějaké hlasy?“ „Ano, pojďme se podívat....To je přece kapitán z našeho přístavu!“ „Jupí, jupí, hurá, jsme zachráněni!“ „Ahoj , děti, pojďte na loď a všechno mi povíte.“ Za tři dny děti dorazily domů.“ (děvče, zkráceno)

(In ZŠ a MŠ Nížkovice. [online], [cit. 2010-10-23]. Dostupné na WWW: <https://www.nizkovice.cz/skola>.

Nahoru