Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

4. Autoevaluace spolupráce firem a školy v oblasti odborné praxe

Hlavní prioritou školy v oblasti autoevaluace je hodnocení spolupráce mezi firmami a školou při realizaci odborné praxe žáků. Hlavními aktéry tohoto procesu jsou ředitel školy, specializovaný pracovník pro komunikaci s firmami a zástupce ředitele pro praktické vyučování.

Po přípravném rozhovoru byl domluven harmonogram a rozdělení úkolů. Cílem bylo realizovat dotazníkové šetření mezi žáky, které mělo zjistit míru spokojenosti žáků, kteří vykonávají odbornou práci ve firmách. Šetření bylo provedeno v říjnu a listopadu 2010 u žáků, jejichž praktická výuka probíhala v souvislém bloku praktické výuky (od 2. 9. 2010 do 12. 11. 2010) na základě smlouvy s firmami. V tomto období bylo u firem umístěno 25 žáků, dotazník vyplnilo 16 žáků.

Dotazník připravil specializovaný pracovník pro komunikaci s firmami (dále SPKF) ve spolupráci s ředitelem školy, po vysvětlení žáci dotazník vyplnili a výsledky byly statisticky zpracovány (viz níže). Stejně tak bylo cílem zjistit pohled zástupců firem na žáky školy při odborné práci. Šetření bylo provedeno v říjnu a listopadu 2010 u firem, kde byla v souvislém bloku praktické výuky (od 2. 9. 2010 do 12. 11. 2010) poskytována praktická výuka na základě smlouvy uzavřené mezi SŠ stavební Jihlava a firmou. V tomto období zajišťovalo praktickou výuku pro školu celkem 22 firem. Dotazník byl realizován formou řízeného rozhovoru, který firmám nejvíce vyhovoval, byl vyplněn 17 firmami.

 

Nahoru