Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(55)

Kritéria, oblasti a metody sledované, využité v rámci programu Peers: objektivita a efektivita hodnocení dětí v ZŠ, schopnost učitelů využívat kritéria při procesu hodnocení žáků, míra spravedlnosti při známkování vnímaná dětmi, objektivita a efektivita sebehodnocení, propojení sebehodnocení se známkou, efektivita hovorových hodin pro rodiče.

Známky Dítě ví, kde dělá chybu, co je správně a co má dělat, aby se zlepšilo. Pozorování Jak se známkou jako nástrojem hodnocení pracuje učitel v hodinách.
Dotazník Co umíš dobře?
Co se ti nedaří, co se potřebuješ doučit, docvičit?
Jakou známku by sis navrhl z tohoto učiva?
Srovnání Jaký je soulad dotazníků s hodnocením učitele?
Před hodnocením má dítě představu, co si za známkou představit, zná kriteria hodnocení a rozumí jim.

Pozorování Jak je pracováno s kriterii hodnocení přímo v hodině.
Míra spravedlnosti vnímaná dětmi. Škála ve třídě graficky na papír Jak jsou známky, které dostáváte od paní učitelky spravedlivé? Vždy, zcela -------- nikdy.
Diskuse Co je podle tebe na známkách spravedlivé a co není?
Sebe- hodnocení Dítě se samo hodnotí. Pozorování Jak probíhá sebehodnocení přímo v hodinách.
Rozhovor s učitelem Jaké možnosti, metody pro sebehodnocení využívá.
Objektivita sebehodnocení Pozorování Jak děti i učitel při sebehodnocení pracují s kriterii sebehodnocení.
Rozhovor s učitelem Jakým způsobem dosahuje objektivity sebehodnocení.
Propojení sebehodnocení se známkou Pozorování Jakým způsobem je propojeno sebehodnocení se známkováním.
Efektivita swebehodnocení Rozhovor s učitelem Jak je sebehodnocení využívání k plánování dalšího učení dětí, k uvědomování si, co potřebuji dělat pro další pokrok.
Jak se děti podílejí na tomto plánování.
Hovorové hodiny Efektivita hovorových hodin pro rodiče Statistika - rozhovor s učiteli Kolik rodičů využívá tuto možnost
Jaké typy rodičů nevyužívají tuto možnost.
Rozhovor s učiteli Jak pracujete s plánem na záznamu z hovorových hodin
Jak rodiče pracují s tímto plánem.
(četnost, ...)

(Závěrečná zpráva Peer Review – ZŠ a MŠ Nížkovice 2010)

Nahoru