Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

6. Shrnutí

Ze školy, která se původně jako jiné konzervatoře věnovala především vzdělávání v hudební oblasti, se během posledních let stala umělecká instituce se všemi atributy, které k tomu patří. Škola podporuje účast svých studentů v národních a mezinárodních soutěžích, krátkodobá angažmá v divadelních souborech, hru v orchestrech a snaží se pro to vytvářet co nejvhodnější podmínky. Jako finanční podpora studentů, účastníků těchto aktivit, slouží Nadační fond školy.

Pro ty, kteří nejsou pevně rozhodnuti studovat konzervatoř, byl v roce 2007 otevřen obor Gymnázium se specializací na hudební výchovu. Tím je zajištěn rozvoj talentovaných studentů a současně je zabezpečeno jejich široké všeobecné vzdělání.  Neustále se zvyšující zájem o toto studium potvrzuje správnost tohoto rozhodnutí. JKGO má díky své dlouholeté zkušenosti s výukou, odborné úrovni svých pedagogů a dostatečné možnosti prezentace na veřejnosti významné místo v ostravském regionu. Prioritou JKGO je zachovat či zvýšit stávající úroveň poskytovaného vzdělání, proto škola nesnižuje vstupní požadavky na přijetí studentů.

V rámci praktické činnosti žáků se škola prezentuje na veřejnosti jako kvalitní instituce, která připravuje absolventy schopné konkurence na trhu práce. Důkazem jsou opakované žádosti o účinkování studentů v divadlech nebo orchestrech,velká poptávka po účinkování studentů  (sólistů i souborů) na veřejnosti.Škola aktivně spolupracuje s potencionálními zaměstnavateli svých absolventů v regionu (divadla, orchestry, umělecké školy), zajímá se o jejich názory a požadavky, na které programově reaguje ve své činnosti.

Příklad inspirativní praxe na JKGO vznikl na základě návštěv školy spojených s rozhovory, získáváním informací a dokumentů, skupinovými rozhovory, pozorováním a analýzou školních dokumentů, jako jsou například:

  • Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání 1, 2.
  • Vlastní hodnocení školy za školní roky 2007/2008 až 2009/2010.
  • Inspekční zpráva za r. 2009/2010.
  • Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010.
  • Přehled aktivit ve školním roce 2009/2010.
  • Žádost o příspěvek z Nadačního fondu.
  • Organizace školního roku 2010/2011.
  • Anketní lístek pro potencionální zájemce o studium na JKGO.
  • Dotazník pro pedagogy JKGO.
  • informace z webových stránek školy www.jko.cz.

Nahoru