Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(60)

Postup zavádění učitelského portfolia byl následující:

a)    s prvotní představou obsahu učitelského portfolia vnesla na společné jednání s pedagogy ředitelka školy,

b)    pro jednání byly připraveny i výstupy z kontrol ČŠI, které dávaly podněty pro možný obsah portfolia,

c)    na společných jednáních všech pedagogů byl podrobně projednán obsah portfolia s cílem dosažení společného konsensu (z hlediska složek obsahu, způsobů hodnocení jeho naplňování, hodnocení významu pro pedagogy i školu).

Nahoru