Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(61)

Struktura SWOT analýzy – rok 2009:

 • stručný vstupní popis ZŠ,
 • přehled použitých diagnostických technik a zdrojů informací,
 • strukturovaná velmi podrobná analýza vnitřního prostředí školy v podobě výčtu předností a nedostatků (přetrvává absence zhodnocení míry významu jednotlivých sledovaných položek/faktorů z hlediska konkurenceschopnosti školy):
 • vzdělávací program školy
 • personální podmínky
 • ekonomické podmínky
 • řízení školy
 • podíl školy na kladném ovlivňování a utváření osobnosti žáka
 • efektivita práce školy

(použité formulace jsou jasné, stručné, zcela konkrétní, na rozdíl od analýzy v roce 2007 již nedochází k nesprávnému zařazení jednotlivých položek mezi vnější a vnitřní faktory),

 • stručnější analýza vnějšího prostředí školy v podobě výčtu příležitostí a hrozeb (i zde přetrvává absence zhodnocení míry vlivu jednotlivých sledovaných položek/faktorů na školu). Stručnost plyne především z omezené dostupnosti informací o externím prostředí,
 • shrnutí představující kombinaci zdůraznění některých závěrů z předcházející analýzy a záměrů do dalšího období, vč. definování zásadní palčivé oblasti („ZŠ Nížkovice chybí 5. ročník“) a tedy následně prioritního cíle.

Nahoru