Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

7. Přehled prostudovaných a užitých materiálů a dokumentů

Autoevaluační zpráva 2007

Autoevluační zpráva 2010

Ekologický kvíz Zelená škola 2011
https://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/ekologickykvizzelenaskola2011
online 26.5. 2011 [ aktualizováno 23.2.2011 21:40 ]

Inspekční zpráva 2008,  Dostupné na WWW: https://www.gymnp.cz/home.

Gymnázium Nová Paka. [online]. [cit. 6.6.2010].

Klima školy kulturní mezera

Strategický plán rozvoje školy  2007 – 2010

Strategický plán rozvoje školy 2010 – 2015

ŠVp gymnázium čtyřleté

ŠVp gymnázium nižší prima – kvarta

ŠVP gymnázium vyšší kvinta – oktáva

Výňatek z dokumentů týkajících se jednotlivých složek platu zaměstnanců

Výroční zpráva. Školní rok 2004/05

Výroční zpráva. Školní rok 2005/06

Výroční zpráva. Školní rok 2006/07

Výroční zpráva. Školní rok 2007/08

Výroční zpráva. Školní rok 2008/09

Výstupy ze SWOT analýzy. 2006

Základní pilíře vzdělávání na naší škole. Dostupné na WWW: https://www.gymnp.cz/home.
Gymnázium Nová Paka. [online]. [cit. 6.6.2010].

Horalíková, E. Zpráva ze SWOT analýzy. 2006.

Nahoru