Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(74)

„Učitelé hodnotí práci žáků průběžně

  • známkou do informační knížky – hodnotí písemné, ústní, umělecké, tělesné výkony žáka,
  • při informačních schůzkách učitele – rodiče – žáka písemně a následně rozhovorem,
  • zápisem počtu chyb, procenty, smajlíkem, razítkem, jiným symbolem,
  • slovním hodnocením, stručným popisem, dopisem,
  • dvakrát ročně na vysvědčení známkou, v pololetí je vydán výpis vysvědčení.“

(Vlastní hodnocení školy. 2010 09 10).

Nahoru