Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Aktivita C - Podpůrné systémy pro školy a partnery

Cílem bloku aktivit C je vytvořit takové mechanismy (s využitím dosud systematicky neustálených vnějších expertních zdrojů a s existujícím potenciálem samotných škol), které povzbudí a podpoří školy ke komunikaci (uvnitř školy i s jinými školami), k jejich vzájemné spolupráci a sdílení zkušeností s autoevaluací.  

V rámci bloku aktivit C budou probíhat 4 klíčové aktivity:

ano.jpgC1 – Podpora sítí spolupracujících škol

Výstupy klíčové aktivity C1:

 

a) 38 návštěv tuzemských škol, 28 Peer Review, 58 workshopů zaměřených na sdílení zkušeností s autoevaluací a řízením kvality (předpokládá se zapojení cca 1000 ped. pracovníků);

b) 10 podpořených sítí škol v oblasti autoevaluace;

c) 1 sborník zkušeností v oblasti systémů řízení kvality a autoevaluace prostřednictvím Peer Review, workshopů apod.;

d) závěrečná konference projektu.

 

ano.jpgC2 – Podpůrná síť odborníků a přímá poradenská podpora

Výstupy klíčové aktivity C2:

 

a) 28 poradců poskytujících přímou poradenskou činnosti v oblasti autoevaluace;

b) 1 příručka poradce (zkušenosti a doporučení k poradenství v oblasti autoevaluace);

c) 1 call centrum (poradenský servis v oblasti autoevaluace pro školy).

 

ano.jpgC3 – Podpůrné materiály (publikace, texty, web, bulletin)

Výstupy klíčové aktivity C3

 

a) 6 tištěných čísel projektového bulletinu aktuálně informujícího školy o autoevaluaci a systémech řízení kvality v ČR a zahraničí (cca 8 tis. ks distribuovaných na školy);

b) 1 monografie shrnující veškeré poznatky získané v průběhu řešení projektu týkající se problematiky autoevaluace a řízení kvality;

c) 1 multimediální praktický pomocník autoevaluace - evaluační nástroje, příklady dobré praxe, elektronický slovník a další výstupy projektu (náklad 8 tis. ks na školy).

 

ano.jpgC4 – ICT podpora autoevaluace pro školy

Výstupy klíčové aktivity C4

 

a) SW podpora 30 evaluačních nástrojů;

b) informační systém ve formě datového skladu, aplikačního rozhraní za účelem zpřístupnění informací dílové skupině o autoevaluaci přístupný na webových stránkách projektu.

 

 

Nahoru