Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Internetová prezentace školy

Posuzovací arch

Evaluační nástroj nabízí možnost rámcově zhodnotit podobu internetových stránek školy především z hlediska obsahového a formálního. Závěry, získané z posuzovacího archu, nemají být ani tak „definitivním“ a „nestranným“ posouzením, ale mnohem více zdrojem podnětů k zamyšlení nad podobou a funkčností webu školy, jako prostředku komunikace školy. Nástroj mohou využít základní a střední školy všech typů.

Úloha nástroje v autoevaluačním procesu školy:

  • lze využít k získání informací o vedení a řízení školy, kvalitě personální práce, kvalitě dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Autory nástroje jsou PhDr. Josef Lukas, Ph.D. z Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR a Mgr. et Mgr Jan Mareš, Ph.D. z katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Nahoru