Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Anketa pro žáky

Anketa škole na míru

Cílem ankety je zjištění názoru žáků na určité aspekty činnosti školy nebo získání doporučení před určitým konkrétním rozhodnutím v dalším rozvoji školy. Obecně lze anketu využít v každém typu školy. Soubor otázek pro výběr usiluje o uspokojení všech typů škol regionálního školství s výjimkou MŠ, kde není možné se písemně dotazovat dětí.

Anketa umožňuje zjišťovat názory žáků např. v těchto oblastech: motivace žáků, zapojení žáků, průběh výuky, hodnocení, náročnost, klima školy, zázemí a vybavení školy, volnočasová nabídka školy.

Anketa je technikou dotazování. Je kratší než dotazníky. Rozsah i způsob oslovení je vstřícný vůči dotazovaným proto, aby na základě dobrovolnosti a ujištění anonymity byli ochotni anketu vyplnit v co nejvyšším počtu. Dotazovaní nejsou nijak specificky vybíráni ze všech uvažovaných.

Pod tímto evaluačním nástrojem nenajdete pouze jednu anketu, ani sadu anket. Najdete zde soubor otázek (PDF; 242,55 KB) vhodných pro použití a dále doporučení pro skladbu otázek do jedné ankety, která může být adresovaná žákům 2. stupně ZŠ, ZUŠ a všech typů středních škol. Jsou zde připojena i doporučení pro případ, kdy by chtěla škola využít otázky jednorázově ve větším rozsahu a vytvořit z nich dotazník pro žáky.

V manuálu nástroje (PDF, 16,79 MB) naleznete cíle nástroje, popis cílové skupiny nástroje, principy a strukturu nástroje, pokyny pro přípravu anket, limity realizace a doporučení, proceduru vzniku nástroje, soubor otázek (PDF; 242,55 KB) a ukázku evaluační zprávy (PDF; 6,02 MB).

 

Úloha ankety v autoevaluačním procesu školy:

Anketu je možné zadat žákům kdykoliv během školního roku. Záleží na uvážení školy, aby návratnost byla co nejvyšší. Žáci mohou vyjádřit názor ze své perspektivy, tedy hodnotit školu v jakékoliv oblasti její činnosti.

Autoři Mgr. Tomáš Kohoutek a Mgr. et Mgr Jan Mareš, Ph.D. působí na katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Nahoru