Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Učíme děti učit se

Hospitační arch

 

Hospitační arch "Učíme děti učit se" je zaměřen na zhodnocování jedné z nejdůležitějších funkcí výuky – podporu žáků v jejich dovednosti učit se, aby se žáci chtěli a uměli učit. Nástroj je použitelný pro evaluaci výuky především na 2. stupni základní školy (nižších ročnících gymnázia) a na všech druzích a typech středních škol. Pozorovateli a posuzovateli výuky mohou být jak členové vedení školy, tak učitelé kolegové ze školy.

Evaluační nástroj je založený na pozorování a posouzení těch aspektů výuky, jež souvisejí bezprostředně s podporou kompetencí k učení a zároveň těch aspektů, které naopak mají při utváření kompetencí k učení nežádoucí důsledky.

Prostřednictvím hospitačního archu (DOC, 205,00 KB) je možné posuzovat výuku globálně, ve všech předložených parametrech (v okruzích: zacílení výuky – obsahové parametry – podporující způsoby didaktické a emoční – reflektivní způsoby), nebo je možné se zaměřit na škole na jeden okruh či konkrétní vybraný aspekt (např. práce s informačními zdroji), případně srovnávat předměty (přírodovědné a humanitní, všeobecně vzdělávací a odborné atp.)

Součástí nástroje je konkrétní popis aspektů (PDF, 198,25 KB), které napomáhají výuce zaměřené na rozvoj kompetence k učení: slouží nejen k přesnějšímu pozorování a posuzování, ale jsou i informační základnou pro vedení a učitelský sbor školy, jaká výuka je považována za stimulující žáky k dalšímu učení.

manuálu nástroje (PDF, 421,63 KB) naleznete popis cílů nástroje, popis hospitačního archu, postup ověřování nástroje, pokyny pro práci s nástrojem a výsledky, evaluační nástroj a psychometrické vlastnosti archu.

Úloha hospitačního formuláře v autoevaluačním procesu školy:

  • Posuzovatelé výuky podporující kompetence k učení mají k dispozici nástroj, který byl sestrojen na základě výsledků zkoumání i zkušeností s optimalizací výuky nasměrované na klíčovou vzdělávací kompetenci – podporovat žáky v učení tak, aby postupně byli schopni seberegulace v učení, efektivního sebevzdělávání. V tomto kontextu poskytuje hospitační formulář informace o průběhu vzdělávání. Způsob realizace vzájemných hospitací učitelů vypovídá o kvalitě personální práce a odborném růstu pedagogických pracovníků školy s využitím vlastních zdrojů.
  • Nástroj má důležitou úlohu jak při posuzování úrovně výuky z hlediska podpory kompetencí k učení, tak při dalším plánování konkrétních změn ve výuce.

Autorkou nástroje je doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. a kolektiv působící na katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Nahoru