Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

III. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Úspěšnost žáků ve vzdělávacím programu

Škola dlouhodobě, na úrovni příkladů dobré praxe, sleduje, zjišťuje a hodnotí výsledky vzdělávání, pravidelně vyhodnocuje míru úspěšnosti žáků.

  • Škola trvale sleduje výsledky vzdělávání žáků v celém vzdělávacím cyklu. Pro vyhodnocování výsledků vzdělávání jsou využívány vlastní testy, písemné práce i komerční nástroje. Výsledky jsou pravidelně vyhodnocovány zejména na úrovni metodických orgánů a pedagogické rady, při zjištění výraznějších odchylek škola hledá řešení k jejich eliminaci. Počítačové zpracování řady výstupů včetně grafických přehledů poskytuje učitelům, žákům i rodičům zpětnou vazbu o úrovni vzdělávání. Příkladný je systém zpracování čtvrtletních a pololetních písemných prací žáků včetně analýzy chyb a nedostatků a opatření k jejich nápravě.
  • Hlavní příčiny selhávání žáků jsou vyučujícími individuálně monitorovány, případně projednávány s výchovným poradcem a se zákonnými zástupci žáků.
  • V soutěžích na regionální úrovni dosahují žáci střídavých úspěchů, příznivé výsledky má škola v rámci přijímání jejich žáků na střední školy.

Nahoru