Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Koncepce autoevaluace v řízení kvality ZŠ a PrŠ se zaměřením na specifika začleňování žáků se sociálním znevýhodněním do běžné základní školy

Logo školy Základní škola a Praktická škola Krupka, Karla Čapka 270 (Ústecký kraj) byla zvolena, protože škola je tvořena přibližně z 80 % žáky ze znevýhodněného sociálního prostředí. Ve škole jsou zastoupeny různé druhy vzdělávání, od běžného školního vzdělávacího programu přes úpravu ŠVP pro lehké mentální postižení až ke vzdělávání v oboru ZŠ speciální. V rámci personálního zajištění inkluzivního vzdělávání pak ředitel školy uvádí: „… Získávání učitelů pro tuto práci není jen otázkou finančního ohodnocení, ale také možností vytvoření pozitivního klimatu ve škole, v němž dostává pracovník prostor k seberealizaci v klidném a přátelském prostředí…“ Škola sdružuje základní školu (kapacita 620 žáků, ve školním roce 2011/2012 v ní bylo 320 žáků), základní školu speciální (kapacita 30 žáků), školní družinu (kapacita 75 žáků), školní jídelnu (kapacita 500 obědů/den). Od školního roku 2010/2011 byla nabídka vzdělávání rozšířena o střední školu – obor praktická škola dvouletá s kapacitou 30 žáků. Ředitel se zástupkyní ředitel vedou 33 pedagogických pracovníků.  

Zpracoval: Mgr. Jan Tirpák

celý dokument ke stažení celý dokument ke stažení (6,71 MB)


Nahoru