Výběr jazyka
Cz | En
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

O projektu

Projekt Cesta ke kvalitě je zaměřený na všestrannou podporu škol v oblasti vlastního hodnocení. Jde o národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání NÚOV) a Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.  

AUTOEVALUACE – Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě

ano.jpg Od 1.1.2005 zpracovává každá škola (v souladu se školským zákonem a dle § 9, odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) vlastní hodnocení za období tří let. Fakt, že školy nutně potřebují podporu v této oblasti, vyplývá z konkrétní situace, která se odráží v celé řadě empirických šetření. Například v rámci šetření projektu Koordinátor (jehož realizátorem byl NIDV) bylo zjištěno, že 60% ředitelů základních škol vnímá autoevaluaci jako významný problém.

Cílem projektu je podpořit školy v jejich autoevaluačních procesech, nabídnout jim metodickou podporu, školení, call centrum, možnost setkávání škol a příležitost vzájemně se obohatit zkušenostmi a spoustou kvalitních informací dostupných na jednom místě. Projekt je připraven pro mateřské školy speciální, základní školy, základní umělecké školy, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy. Ředitelé škol a učitelé se mohou do projektu aktivně zapojit nebo sledovat činnost projektu z povzdálí. Na webu projektu budou průběžně zveřejňovány informace, ověřené nástroje využitelné při vlastním hodnocení školy, zkušenosti škol i příklady dobré praxe.

Cílem projektu je podpořit proces vlastního hodnocení (autoevaluace) ve školách, který má být prostředkem ke zkvalitňování jejich práce.

ano.jpgSpecifické cíle projektu:

 

Poznat a zhodnotit stav autoevaluačních procesů (včetně legislativního rámce).

Navrhnout, ověřit a následně upravit:

- metody a postupy autoevaluace,

- podpůrné systémy pro školy,

- systém dalšího vzdělávání pracovníků škol.

 

K jejich dosažení přispěje naplnění následujících dílčích cílů projektu:

- poznat a zhodnotit stav autoevaluačních procesů a identifikovat různá pojetí autoevaluace - sjednotit dosud používanou terminologii v oblasti evaluace a řízení kvality škol v ČR a identifikovat vstupní podmínky pro rozvoj autoevaluační kultury, navrhnout a pilotně ověřit autoevaluační nástroje a metody;

- vytvořit databázi příkladů dobré praxe (z ČR i ze zahraničí) v oblasti autoevaluace a databázi verifikovaných autoevaluačních metod a nástrojů a pracovat se sítěmi spolupracujících škol i v oblasti autoevaluace;

- vytvořit konkrétní návrhy na systémovou organizaci evaluačních procesů v českém školství (tj. harmonizovat vazby autoevaluace s externí evaluací včetně případných návrhů legislativních);

- navrhnout a ověřit obsahové a organizační podmínky pro vzdělávání stran zainteresovaných na rozvoji škol a pro jejich kompetentní rozhodování.


Nahoru