Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 1: Sledování účinnosti kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení

soubor přílohy soubor přílohy (137,95 KB)Dotazník pro učitele ZŠ TGM Studénka

Termín zadání:                       červen 2010

Cíl dotazníkového šetření:

Vyhodnoťte plnění  výchovných a vzdělávacích strategií cíleně sledovaných ve školním roce 2009/10

  • strategie, kterými u žáků rozvíjíme klíčovou kompetenci k učení,
  • používání třífázového modelu učení – evokace – uvědomění - reflexe

Hodnocení na škále 1 až 4

(1 – pravidelně, cíleně, 2 – téměř pravidelně, 3 – občas, 4  – téměř nikdy)

 

 

 

1

2

3

4

1

Zdůvodňuji žákům, proč se učí právě tomuto učivu.

 

 

 

 

2

Používám k přiblížení školy k běžnému životu modelové situace

 

 

 

 

3

Dodržuji strukturu E-U-R.

 

 

 

 

4

Používám metody vzhledem k cílům hodin.

 

 

 

 

5

Používám většinu metod RWCT.

 

 

 

 

6

Každou hodinu (lekci) zakončuji reflexí.

 

 

 

 

7

Zadávám žákům dlouhodobější úkoly vzhledem k jejich věku.

 

 

 

 

8

Dávám žákům příležitost k samostatné práci.

 

 

 

 

9

Zadávám žákům řešit problémové úlohy.

 

 

 

 

10

Vedu žáky k práci s více zdroji informací.

 

 

 

 

11

Vedu žáky ke kladení otevřených otázek.

 

 

 

 

12

Kladu žákům otázky vyšší řádu (proč, co si myslíš, když porovnáš, když zhodnotíš,….)

 

 

 

 

 

Nahoru