Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 10: Oblasti a kritéria pro pololetní a závěrečné hodnocení MŠ

soubor přílohy soubor přílohy (119,05 KB)


OBLASTI a KRITÉRIA pro pololetní a závěrečné hodnocení MŠ

Hodnocení třídy dětí

 1. Složení třídy (počet, pohlaví, odklady, předškolní děti, typ postižení)
 2. Spolupráce s rodiči (ochota spolupracovat, sociální zázemí, vzájemná informovanost…)
 3. Adaptace (délka, obtížnost)
 4. Vzdělávací nabídka v rámci integrovaných bloků (zda vyhovuje, možnost plnění, dosažitelnost očekávaných kompetencí)
 5. Akce (uskutečněné – pozitiva x negativa)

Hodnocení jednotlivých dětí (dle Edukačně hodnotícího profilu)

 1. Sociální vývoj
 2. Komunikace – viz logopedie
 3. Imitace
 4. Motorika
 5. Grafomotorika a kresba
 6. Sebeobsluha
 7. Vnímání
 8. Abstraktně vizuální  myšlení

Zhodnotit současnou úroveň, došlo-li ke zlepšení, zhoršení či jde o stagnaci, návrh plánu

Hodnocení jednotlivých dětí v rámci logopedické péče

 1. Receptivní řeč (reakce na jméno, pokyny, rozumění výkladu)
 2. Expresivní řeč – verbální x neverbální (slovní projev, výslovnost, gestikulace, mimika)
 3. AAK (nácvik alternativního komunikační ho systému, pokroky)

Nahoru