Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 2: Položky dotazníků (2006/2007) zaměřené na oblast řízení školy

soubor přílohy soubor přílohy (115,77 KB)


 

Dotazníku pro rodiče to byla položka:

 • S jakým přístupem se setkáváte při jednání s vedením školy při řešení různých záležitostí či problémů, při získávání informací atd.?

Dotazníku pro učitele ZUŠ pak položky:

 • Spolupracují podle Vás učitelé dostatečně, ochotně a v odpovídající kvalitě?
 • Jste vedením školy včas a dostatečně informováni o Vašich pracovních povinnostech
  a požadavcích na Vaši osobu? Ředitelem, zástupkyní, vedoucím oddělení?
 • Vychází vedení školy vstříc navrhovaným projektům a podporuje jejich realizaci?
 • Jste spokojen(-a) s prací ředitele školy?
 • Jste spokojen(-a) s prací zástupce ředitele školy?
 • Napište, čím by mohlo vedení školy přispět ke zlepšení chodu školy:

Ředitel:

Zástupkyně:

 • Která charakteristika nejlépe vystihuje typ vedení naší školy?

A)  Direktivní

B)  Liberální

C)  Vstřícné

D)  Jiné – upřesněte:

 • Vyhovuje Vám způsob, jakým ředitel připomínkuje Vaši práci?

A)  Ne, vyznívá to příliš kriticky.

B)  Ano, pomáhá mi to zkvalitnit mou práci.

C)  Jiná možnost – upřesněte:

 • Vytváří podle Vás vedení školy motivující podmínky pro Vaše další vzdělávání?
 • Kontroluje se ve škole dostatečně zlepšování kvality práce učitelů?
 • Jste dostatečně odměňováni za mimořádnou práci?

Nahoru