Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 4: Anketní lístek pro rodiče potencionálních áků

soubor přílohy soubor přílohy (140,61 KB)


ANKETNÍ  LÍSTEK  pro rodiče potencionálních žáků:


1. Jste? matka   [  ]                otec   [  ]

2. Váš věk? do 30 let  [  ]     do 40 let  [  ]     do 50 let   [  ]     do 60 let    [  ]  nad 60 let   [  ]

3. Už jste rozhodnut/a umístit své dítě na tuto školu? ano    [  ]              ne    [  ]

4. Co je důvodem Vaší návštěvy na dnešním Dnu otevřených dveří?
[  ]    zvědavost                                    
[  ]    potvrzení si svého rozhodnutí
[  ]    přání mého dítěte
[  ]    jiný důvod, uveďte prosím :……………………………………………………………

5. Jakým způsobem jste se o této škole dozvěděli?
[  ]    studoval/a jsem zde                                    
[  ]    z brožury s nabídkou SŠ
[  ]    má všeobecně dobrou pověst
[  ]    na osobní doporučení (např. příbuzného, známého)
[  ]    jiný důvod, uveďte prosím :……………………………………………………………

6. Proč byste se rozhodl/a umístit své dítě na tuto školu?
[  ]    příznivá poloha školy, její dostupnost                                    
[  ]    dlouholetá dobrá tradice školy
[  ]    kvalitní pedagogický sbor
[  ]    1 dítě už na škole mám
[  ]    jiný důvod, uveďte prosím : ……………………………………………………………

7. Jste spokojeni s tím, jak jste byli přijati učiteli a vedením školy? ano    [  ]       ne    [  ]


8. Co Vás na této škole nejvíce zaujalo? Uveďte prosím :…………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Výzkum je anonymní, zjištěné údaje jsou důvěrné a budou sloužit jen vědeckým účelům.
Děkujeme Vám za Vaši ochotu a laskavost při vyplňování tohoto anketního lístku.

Nahoru