Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 5: Sebehodnotící formulář pro učitele

soubor přílohy soubor přílohy (119,21 KB)


 

 

Jméno:……………………………………………………

Šk. rok:………………………..

 

 

Pracovní úkoly a kompetence

Jsou Vaše současné úkoly a odpovědnosti v souladu s vaším popisem práce?

……………………………………………………………………………………………………

Chybí něco v popisu vaší práce?

…………………………………………………………………………………………………...

 

Dosavadní cíle

Jaké jsou Vaše úspěchy při dosahování cílů v práci s dětmi?

…………………………………………………………………………………………………

Jsou cíle správně stanoveny?

…………………………………………………………………………………………………

Co Vám nejvíc pomohlo při naplňování cílů?

…………………………………………………………………………………………………

Je něco co Vám brání v naplňování cílů?

…………………………………………………………………………………………………


Silné stránky a slabé stránky zaměstnance

Jaké jsou úspěchy a neúspěchy  Vaší práce?

…………………………………………………………………………………………………

Co Vás ve Vaší práci nejvíce baví?

………………………………………………………………………………………………….

Co Vás ve Vaší práci nejvíce obtěžuje?

…………………………………………………………………………………………………..

Myslíte si, že se Vám za Vaši práci dostává dostatečného uznání?

…………………………………………………………………………………………………..


Vzdělávání a samostudium

Jaká oblast samostudia je Vám nejbližší?

…………………………………………………………………………………………………

V jaké oblasti se chcete nadále vzdělávat?

…………………………………………………………………………………………………

Jak plánujete svůj kariérní postup, jak si plánujete svou profesionální budoucnost?

…………………………………………………………………………………………………


Plánované cíle

Jaký máte nejbližší cíl?

…………………………………………………………………………………………………

Jaký je Váš vztah ke škole ve které v současné době pracujete?

…………………………………………………………………………………………………

Co si myslíte, že by se dalo ve škole změnit?

…………………………………………………………………………………………………

Jak k tomu chcete přispět?

…………………………………………………………………………………………………..


Podmínky pro práci

Co by pro Vás mohlo udělat vedení školy?

…………………………………………………………………………………………………

Co ostatní kolegové?

…………………………………………………………………………………………………

Co můžete udělat samy?

…………………………………………………………………………………………………

S jakými obtížemi se setkáváte ve své práci?

…………………………………………………………………………………………………


Která otázka Vám schází?

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

Nahoru