Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 6: Metodický list

soubor přílohy soubor přílohy (309,38 KB)


Vlivy na kvalitu učení a vyučování v 1. a 2. ročníku

1. Vztah k učiteli, vztah k dětem:

 • Šetření provedeno v rámci třídy
 • Na základě dětské kresby (pastelkami) vyšetřeny sociální vztahy v třídním kolektivu
 • Úkolem dítěte je vyjádřit kladné a záporné postavy ve třídě, zachytit celkovou atmosféru
 • Hodnocení provedeno rozborem kresby

2. únava:

 • Šetření provedeno během jednoho vyučovacího dne.
 • Děti vybarvují na začátku a na konci každé vyučovací hodiny symbol svého pocitu únavy – květinku:

 

2 květinky

3. Povídání o škole doma:

 • Řízený rozhovor (sezení v kruhu)
 • Hlavní okruhy:
  • Hovoříte denně o škole?
  • Začínáš vyprávět ty nebo rodiče?
  • Míra samostatnosti při domácí přípravě

4. Řešení konfliktů:

 • dítě – dítě
 • učitelka – dítě

(řízený rozhovor (individuálně)

5. Bezpečnost, ponižování

 • Cítil ses bezpečně ve škole?
 • Ublížilo ti něco?

(Dítě vyjádří svůj pocit za celé uplynulé období školní docházky).

Vybarvi odpovídající obrázek:

2 smajlíky

 
6. Vztah k jednotlivým předmětům:

 • Žáci vyjadřují svůj vztah k jednotlivým vyučovacím předmětům, obdrží lístečky, jejich počet odpovídá všem vyučovacím předmětům. Dítě pokládá lístečky k symbolům např. TV – cvičební úbor, ČJ – učebnice

7. Těším se do školy

 • Žák během jednoho týdne vždy po příchodu vymaluje sluníčko nebo mráček

 

Nahoru