Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Naše zkušenosti – inspirace pro Váš růst

Logo školy Text popisuje realizaci autoevaluačních procesů v málotřídní škole Nížkovice (Jihomoravský kraj) se zaměřením na proces hodnocení a sebehodnocení žáků. Cílem je ukázat úskalí autoevaluačních procesů v málotřídní škole a možnosti jejich překonání, předložit úspěšné metody podpory hodnocení a sebehodnocení žáků. Mateřská škola má kapacitu 48 dětí, základní škola 55 dětí. Vedle ředitelky školy na základní škole působí 3 učitelky. Žáci jsou sdruženi ve dvou věkově heterogenních třídách (třída sdružující 1., 2. a 4. ročník a třída sdružující 3. a 5. ročník).  

Zpracoval: PhDr. et Bc Miloslav Nekvapil

celý dokument ke stažení celý dokument ke stažení (4,48 MB)

U příkladu místo příloh jsou uvedeny poznámky k textu.


Nahoru