Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Publikace vytvořené v projektu

V projektu Cesta ke kvalitě vznikly níže uvedené publikace včetně manuálů k evaluačním nástrojům. Všechny tyto publikace jsou níže ke stažení ve formátu pdf.  

Školy na cestě ke kvalitě. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Chvál, M. a kol. (2012). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Stran 260.

Publikace představuje systém výstupů národního projektu Cesta ke kvalitě. Ten byl realizován v České republice v období květen 2009 až duben 2012. Cílem publikace je představit komplexní systém podpory škol v oblasti vlastního hodnocení, jak byl vytvořen a pilotně ověřen v projektu Cesta ke kvalitě. Tento systém tvoří čtyři hlavní pilíře – 1) nabídka třiceti ověřených evaluačních nástrojů včetně SW podpory sběru a vyhodnocování dat, 2) odpilotované aktivity vzájemného učení škol jako jsou workshopy, vzájemné návštěvy škol, peer review, ale i publikované příklady inspirativní praxe, 3) proškolení, zacvičení a pomoc poskytnout připraveni terénní poradci převážně z řad zkušených ředitelů škol, 4) dvakrát pilotovaný program systematického vzdělávání Koordinátor autoevaluace.

Skoly_na_ceste_ke_kvalite.pdf Školy na cestě ke kvalitě (2,15 MB)

 


Autoevaluace v praxi českých škol

Poláchová Vašťatková, J. (Ed.), (2012). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Stran 240.

Kniha vznikla na základě vytvářených příkladů inspirativní praxe a je určena především pro začínající učitele. Měla by jim pomoci se připravit i na zapojení do autoevaluačních procesů školy. K jednotlivým fázím autoevaluačního procesu jsou v publikaci uspořádány různé příklady tak, aby pomohly začínajícímu učiteli vytvořit si představu o rozmanitosti pojetí autoevaluace ve školách. Kniha je zarámována i teoretickými kapitolami vztahujícími se k autoevaluaci a podpoře žádoucích změn ve školách.

Autoevaluace v praxi českých škol Autoevaluace v praxi českých škol (5,68 MB)

 


Autoevaluace z externího pohledu

Chvál, M., Michek, S., Mechlová, E. (Eds.), (2012). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Stran 76.

Publikace přináší v ucelené podobě výstupy projektu zaměřené na hledání vazeb mezi autoevaluací a externí evaluací škol. Jsou zde uvedena metaevaluační kritéria s popisy kritérií, metodika jejich použití a doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol. Publikace je určena nejen vedoucím pracovníkům škol, ale i zřizovatelům škol a České školní inspekci.

Autoevaluace z externího pohledu Autoevaluace z externího pohledu (1,56 MB)

 


Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace

Štybnarová a kol. (2012). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Stran 184.

Publikace shrnuje zkušenosti z realizace aktivit podporující vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace, které byly připraveny a realizovány v rámci projektu Cesta ke kvalitě. Publikace čtenářům přiblíží workshopy, vzájemné návštěvy škol a Peer Review (kolegiální hodnocení). Představeny jsou scénáře těchto akcí, průběh i jejich zhodnocení zúčastněnými aktéry. Publikace by mohla pomoci pracovníkům veřejné správy s podporou podobných aktivit i do budoucna.

Vzájemné učení Vzájemné učení (1,78 MB)


Poradenství v oblasti autoevaluace

Štybnarová a kol. (2012). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Stran 128.

Publikace představuje model poradenství, který byl nastaven a pilotován v rámci projektu Cesta ke kvalitě. Shrnuje zkušenosti 27 poradců autoevaluace, kteří po dobu jednoho kalendářního roku intervenovali na školách v celé České republice. Zároveň byly získány i pohledy škol, jimž bylo poradenství poskytováno. Publikaci by mohli ocenit zejména zřizovatelé, kteří by obdobné služby mohli trvale poskytovat „svým“ školám.

Poradenství AE Poradenství AE (1,92 MB)

 


Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR

Rýdl, K. (2012). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Stran 120.

Autor publikace si klade otázky typu: Svět, moderní společnost, politika, ekonomika, hospodářství – jakou roli v tom hraje vzdělávání? Jak se proměnily podmínky pro efektivní vzdělávání v průběhu posledních 50 let? Na některé otázky nabízí jednoznačnou odpověď, jindy autor přichází se zamyšlením k tématu z různých úhlů pohledu.

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR (892,39 KB)

 


Autoevaluace školy v zahraničí. Pohled do evaluačních systémů ve vybraných zemích.

Vrabcová, D., Procházková, L., Rýdl, K. (Eds.) (2012). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Stran 368.

V publikaci je představeno pojetí autoevaluace škol v kontextu evaluačního systému dané země. Pro srovnání byly vybrány následující: Belgie, Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Rakousko, Slovinsko, SRN, Švédsko, USA, Velká Británie.

Autoevaluace školy v zahraničí Autoevaluace školy v zahraničí (3,13 MB)

 


Koordinátor autoevaluace

Shanilová, I. (ed.) (2012). Praha: Národní institut pro další vzdělávání. Stran 63.

Jde o studijní text pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace, který byl zaměřen na rozvoj dovedností v oblasti autoevaluace.

Koordinátor autoevaluace Koordinátor autoevaluace (514,91 KB)


Poradce autoevaluace

Bobysudová, K. (2011). Praha: Národní institut pro další vzdělávání. Stran 48.

Jde o studijní text pro vzdělávací program Poradce autoevaluace, který byl zaměřen na rozvoj poradenských dovedností.

Poradce autoevaluace Poradce autoevaluace (740,36 KB)

 


Na cestě ke kvalitě

Bulletin, č. 1 – 6. (2009 – 2012). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Po dobu konání projektu vyšlo šest čísel bulletinu Na cestě ke kvalitě. Jednotlivá čísla byla zaměřena na určitou fázi autoevaluačního procesu a obsahovala jak články odborně náročnější tak oddychové. V každém čísle vyšla praktičtěji orientovaná vyjmutelná příloha zaměřená převážně na práci s určitými evaluačními nástroji. K 6. číslu bylo přiloženo DVD se všemi výstupy projektu. Bulletiny byly rozesílány na všechny školy.

Bulletin č. 1 - 6 na https://www.nuov.cz/ae/bulletin

 


Manuály evaluačních nástrojů

Kompletní sada všech 30 manuálů se nachází na https://www.nuov.cz/ae/manualy-evaluacnich-nastroju

 


 

Nahoru