Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Stanovisko k plánovaným úpravám školského zákona

Z otevřeného dopisu ze dne 9. 11. 2010, který adresoval ministr školství Josef Dobeš ředitelům a učitelům, jsme se dozvěděli, že se chystá změna ve školském zákoně. Pan ministr v dopise uvádí: „Změna se dotkne i povinnosti zpracovávat autoevaluační zprávy, které nebudou dány zákonem.“ Ještě se necháme překvapit, jak tato změna bude konkrétně vypadat v přesné legislativní úpravě.

Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) odlišuje dva termíny – vlastní hodnocení školy (§ 12) jako logické vyvážení externí kontroly v nových demokratických podmínkách a zprávu o vlastním hodnocení školy jako součást dokumentace školy (§ 28).

Vzhledem k uvažované a dosud nejasné legislativní změně mají následující řádky hypotetickou povahu.

§ 12, odst. 1 uvádí: „Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí“. Jeho vyjmutí by znamenalo zásadní obrat od dosavadního vývoje od roku 1989. V kontextu zavádění externího testování žáků se jedná o jasné vyjádření nedůvěry vůči školám, že dokážou zajistit kvalitu své činnosti. Dosavadní neexistence evaluačního systému by byla vyřešena výhradně vnější kontrolou. Byl by to zřetelný signál i do zahraničí, že české školství neumí v nových demokratických podmínkách kvalitu zajistit a „nabralo zpětný chod“.

Zrušení „pouze“ povinnosti zpracovávat zprávu o vlastním hodnocení školy podle § 28, jak by bylo možné chápat znění věty v dopise pana ministra, by mohlo znamenat méně výraznou změnu. Zpráva může být a pro řadu škol je jen formálním dokumentem. Absence formálního dokumentu však zvyšuje nárok na metodiku ČŠI (její propracovanost a transparentnost), která by měla (podle § 12, odst. 2) ve své inspekční činnosti vycházet z vlastního hodnocení školy. To by mělo v případě zrušení zprávy různorodou dokumentační podobu. Pro školy samotné by pak absence zprávy o vlastním hodnocení školy měla znamenat větší důraz na promítnutí výsledků autoevaluace do veřejné výroční zprávy školy (taktéž § 12, odst. 2). Pokud by se školy sebehodnocení nevěnovaly, zřekly by se vlastního pohledu na svou činnost ve prospěch hodnocení pouze externího.

Jakkoliv tyto legislativní úpravy mohou pro školy znamenat „úlevu od byrokracie“, znamenají zcela jistě omezení jejich autonomie a zánik partnerství při hodnocení kvality vzdělávání školou poskytovaného.

Každá úprava školského zákona s cílem zajištění kvality vzdělávání v ČR by měla vycházet z jasné podoby evaluačního systému. Ten dosud v České republice propracován není, resp. není plně funkční. Zavádění či rušení dílčích prvků si však žádá systémové zdůvodnění, které v tomto případě chybí.

Z výše uvedených důvodů nesouhlasíme s případnými navrhovanými úpravami školského zákona v oblasti vlastního hodnocení školy.

Vedení projektu Cesta ke kvalitě:
PhDr. Martin Chvál, Ph.D., hlavní manažer projektu
Ing. Stanislav Michek, zástupce hlavního manažera projektu a manažer aktivity Vývoj a ověřování
Mgr. Jana Ostrýtová, tajemnice projektu a manažerka aktivity Podpůrné systémy pro školy
Mgr. Lucie Procházková, manažerka aktivity Výzkum a analýzy
Mgr. Iva Shánilová, manažerka aktivity Vzdělávání

Nahoru