Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Tvořivá škola

Předkládaný text se zabývá autoevaluačními procesy jedné „venkovské“ základní a mateřské málotřídní školy Sedlec (Plzeňský kraj), která velmi usiluje o to, aby byla školou kvalitní, aby dosahovala dobrých výsledků… Škola si proto vybrala oblast autoevaluace – výsledky školy. V  textu jsou evaluační procesy a související činnosti školy popsány tak, jak ve škole probíhaly. ZŠ a MŠ Sedlec je neúplná základní škola s pěti postupnými ročníky spojená s dvoutřídní mateřskou školou. Škola sama má 3 třídy a jedno oddělení školní družiny. V 1. ročníku probíhá samostatné vyučování, škola dodržuje dělení tříd na jazyky. Na škole působí celkem 15 pracovníků, z toho 4 učitelé na ZŠ a 2 vychovatelé ŠD.  

Zpracovala: PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D.

celý dokument ke stažení celý dokument ke stažení (659,40 KB)


Nahoru