Výběr jazyka
Cz | En
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Workshop na téma evaluační nástroje

 

Cílem workshopu bylo rozšířit povědomí účastníků o nabídce projektu a zejména přiblížit účastníkům práci s evaluačními nástroji, které byly vyvinuty v rámci projektu Cesta ke kvalitě. Byly organizovány workshopy k evaluačním nástrojům Rámec pro vlastní hodnocení školy a 360o zpětná vazba pro střední úroveň řízení školy. Mimoto byli účastníci informováni i o dalších evaluačních nástrojích projektu. Účastníci se seznámili s charakteristikami evaluačních nástrojů, mohli si prakticky vyzkoušet ovládání elektronické softwarové podpory nástrojů a diskutovali o nástrojích a interpretaci evaluačních zpráv, které nástroje poskytují.


Dílčí cíle, kterých bylo prostřednictvím workshopů na evaluační nástroje dosaženo

• Informovat se o nabídce evaluačních nástrojů projektu.

• Zlepšovat chápání charakteristik jednotlivých evaluačních nástrojů.

• Zlepšovat ovládání SW podpory jednotlivých evaluačních nástrojů.

• Zvyšovat porozumění autoevaluačním procesům ve škole (včetně interpretace dat a návrhu opatření).

• Posilovat vlastní odpovědnosti za procesy, které ve škole probíhají.


Způsob dosažení cílů

Workshop zaměřený na evaluační nástroje byl založen na prezentaci zastřešujícího nástroje Rámec pro vlastní hodnocení školy, personalistického nástroje 360o zpětná vazba pro střední úroveň řízení školy, dalších evaluačních nástrojů a na následné diskusi k zmíněným nástrojům. Účastníci si prakticky vyzkoušeli v elektronické podobě ovládání prezentovaných nástrojů na portále evaluačních nástrojů (https://evaluacninastroje.rvp.cz/nuovckk_portal/) a vzájemně si vyměnili zkušenosti o nástrojích, které používají ve svých školách.

Nahoru