Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Od května začíná projekt Cesta ke kvalitě

V rámci probíhající reformy jsou základní i střední školy povinny pravidelně provádět zhodnocení vlastní práce. Tato sebereflexe je odrazovým můstkem ke změnám v rámci reformy.  Při vlastním hodnocení má školám pomoci nový projekt Cesta ke kvalitě.  

text tiskové zprávy text tiskové zprávy (138,74 KB)


Od května začíná projekt Cesta ke kvalitě, který má školám pomoci při vlastním hodnocení

Cesta ke kvalitě je národní projekt MŠMT s plným názvem „AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“. Realizuje ho Národní ústav odborného vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání, je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.

V rámci probíhající reformy jsou základní i střední školy povinny pravidelně provádět zhodnocení vlastní práce. Podívat se s určitým nadhledem na své vlastní působení není ovšem nic jednoduchého, je k tomu třeba znát také kriteria, podle nichž bude vše probíhat, a mít k tomu objektivní nástroje. Právě vlastní hodnocení (autoevaluace) ukáže, v čem byla škola úspěšná a co se jí dosud příliš nedařilo a tato sebereflexe může být odrazovým můstkem k pozitivním změnám.  

Školy ovšem pokládají vlastní hodnocení za velký problém. Chybí jim nejenom metodická podpora, ale obávají se i toho, aby problematické části vlastního hodnocení nebyly využity zřizovatelem či Českou školní inspekcí k celkově negativnímu hodnocení školy.

 

Cesta ke kvalitě nabízí pomocnou ruku

  • Pro školy bude připravena celá řada pomůcek, které jim dnes při vlastním hodnocení chybí. Jde o tzv. evaluační nástroje, jako jsou dotazníky pro žáky, rodiče i učitele, hospitační protokoly, kroniky akcí školy či rozhovory se žáky, rodiči apod. Další potřebnou pomůckou, kterou pedagové budou moci využívat, je nový výkladový slovník pro oblast vlastního hodnocení.
  • Ředitelé škol a učitelé se budou moci zúčastnit akreditovaných vzdělávacích programů. V jejich rámci bude proškoleno 210 koordinátorů a 28 poradců pro oblast vlastního hodnocení škol. V každém kraji ČR proběhnou dvě minikonference pro odbornou veřejnost.
  • Školy budou mít příležitost vzájemně si předávat své zkušenosti. Vznikne databáze příkladů dobré praxe v oblasti řízení kvality, kde se školy mohou inspirovat.
  • Přímo ve školách budou pomáhat „terénní“ poradci a učitelé se budou moci obracet o radu na call centrum.
  • Na základě konsenzu všech stran bude stanoven žádoucí přístup České školní inspekce a zřizovatelů k vlastnímu hodnocení škol. 

 

„Chtěli bychom, aby projekt Cesta ke kvalitě pro školy znamenal tak výraznou pomoc, aby už vlastní hodnocení nevnímaly jako něco problematického nebo jako práci, s níž si nevědí rady,“ říká hlavní manažer projektu Martin Chvál. Výsledky projektu by měly školám sloužit jako dostatečné zázemí, které jim umožní hodnotit vlastní práci kvalitněji, s využitím ověřených nástrojů, aniž by si je museli sami intuitivně vytvářet. „Velmi důležité je i to, že projekt povzbudí pedagogické pracovníky, aby nabízeli své zkušenosti s vlastním hodnocením jiným školám a sami využívali inspirativních příkladů svých kolegů. Věříme, že tak vzniknou sítě vzájemně se učících škol, které se díky sdílení zkušeností budou přirozeně rozvíjet,“ zdůrazňuje Martin Chvál.

 

 

 

 

Nahoru