Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Zpětná vazba absolventů a firem

Dotazník pro absolventy a metoda rozhovoru pro zástupce spolupracujících firem

 

Dotazník zjišťuje zpětnou vazbu k předchozímu vzdělávání od absolventů středních škol, jak s odstupem jednoho roku hodnotí své studium na střední škole. Dotazník je použitelný pro střední školy.

Rok po ukončení školy dovoluje absolventům nahlížet na své studium z odstupu, kdy již nejsou ovlivněni třeba i nedůležitým „čerstvým“ zážitkem, cítí se při hodnocení bezpečně a neobávají se vyjádřit i svůj negativní názor. Dále jsou schopni posuzovat praktický přínos studia na absolvované střední škole ve svém dalším životě, v kontextu svého zaměstnání nebo dalšího studia.

Dominantní část evaluačního nástroje tvoří dotazník strukturovaný do klíčových oblastí, které jsou tvořeny zpravidla uzavřenými otázkami či bateriemi uzavřených otázek:

  1. hodnocení průběhu a výstupů výuky,
  2. celkové hodnocení střední školy,
  3. hodnocení školy vzhledem k dalšímu směřování absolventa,
  4. spokojenost se střední školou v kontextu hodnocení průběhu výuky a výstupů studia – indexy spokojenosti.

Manuál nástroje (PDF, 4,14 MB) obsahuje cíle nástroje, popis dotazníku, postup práce s dotazníkem, pokyny k vyhodnocení, popis tvorby nástroje, dotazník (218,83 KB)ukázku evaluační zprávy (411,50 KB).

Na tvorbě nástroje se podílel autorský tým ve složení: Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D. a doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D. (obě z Ústavu pedagogiky a sociálních studií Univerzity Palackého v Olomouci) a Mgr. Vladislava Závrská a Mgr. Pavlína Valouchová, (obě z katedry sociologie a andragogiky Filozosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci).

Nahoru