Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Aktivita 5

Poradenská péče pro žáky zajišťovaná střediskem výchovné péče  

Cílem klíčové aktivity je:
-          Zkvalitnění poradenské podpory a péče pro žáky s poruchami chování, v jejich riziku nebo v riziku jejich rozvoje, zejména ve školách, kde nepracují školní psychologové a speciální pedagogové;
-          Vytvoření systému podpůrných mechanismů pro práci se žáky s poruchami chování, který nově rozšiřuje stávající činnosti SVP;¨
-          Vytvoření podkladů pro vytvoření integrované sítě metodické podpory pro ŠPZ a SVP.

Klíčová aktivita bude určena školám, které nemají školního psychologa a speciálního pedagoga. Orientuje se zejména na poskytování poradenských služeb zaměřených na prevenci a řešení poruch chování a s tím související problematikou.

Odborní poradenští pracovníci středisek budou:
-          zajišťovat metodickou podporu a pomoc pedagogům při zajišťování procesu integrace žáků s poruchami chování, současně se budou podílet na péči o žáky se závažnějším průběhem poruch chování;
-          poskytovat poradenskou péči rodičům žáků, spolupracovat s učiteli a s vedením školy;
-          podílet se na zajišťování individuálního poradenství žákům, na plnění individuálního výchovného plánu;
-          pomáhat školám zajišťovat a organizovat adaptační pobyty žáků s poruchami chování, včetně terapie;
-          pomáhat školám s komunikací s rodinami a orgánem sociálně-právní ochrany dětí, případně realizovat rodinnou terapii;
-          zabývat se realizací další odborné péče pro žáky, kteří mají závažné poruchy chování;
-          zvláštní pozornost věnovat také žákům s poruchami chování, kteří jsou ze sociálně znevýhodněného prostředí.
-          poskytovat služby školám, budou metodicky řízeni metodiky pro SVP.

V předprojektové fázi probíhá ustanovení projektového týmu. Kontakty na hlavní metodiky a další členy realizačního týmu budou zveřejněny po zahájení projektu. V této chvíli uvádíme kontakty na ředitelku odboru 27 MŠMT, hlavního manažera (MŠMT), administrátora projektu, finančního manažera a personalistku z Národního ústavu pro vzdělávání.

Nahoru