Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání – 2006

Doležalová, G. – Sukup, R. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2007, 80 stran.  

ke stažení ke stažení (1,29 MB)


Publikace navazuje na předešlé studie z let 2003 a 1999. Mapuje stav a vývoj zaměstnanosti v kontextu hospodářského a politického vývoje, a to nejen celkově, ale i v jednotlivých třídách a podtřídách zaměstnání a z pohledu odvětví. Na základě výpočtů podrobně zjišťuje trendy proměn profesní a vzdělanostní struktury zaměstnanosti v konkrétních podtřídách zaměstnání a vysvětluje příčiny aktuální situace.
Studie přináší také srovnání stavu a vývoje zaměstnanosti pracovníků se strukturou absolventů vstupujících na trh práce. Kromě celkového pohledu hodnotí strukturu připravovaných žáků z pohledu tříd zaměstnání a podle počtu zaměstnaných členěných dle skupin oborů. Veškeré analýzy jsou doplněny grafy ilustrujícími dlouhodobý vývoj, podrobnými tabulkami konkrétních hodnot a trendů a přehlednými mapkami, které dokreslují strukturu zaměstnanosti z regionálního pohledu.

Nahoru