Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Bulletin Odborné vzdělávání

Nové číslo časopisu Odborné vzdělávání  |  2011/2  |  2011/1  |  2010/12  |  NÚOV - 60 let  |  2009/5  |  2009/4  |  2009/3  |  2009/2  |  2009/1  |  2008/5  |  2008/4  |  2008/3  |  2008/2  |  2008/1

Bulletin Odborné vzdělávání je určen všem zájemcům o aktuální informace z oblasti odborného vzdělávání, odborníkům i laikům, kteří chtějí mít přehled nejen o tom, na čem NÚOV pracuje, ale také, jaké problémy řeší odborné školy, krajské samosprávy a další organizace, které se zapojují do odborného vzdělávání.  


Obsah: Aktuality z odborného vzdělávání, Co jsme zjistili (výsledky šetření a analýz NÚOV), Kraje a jejich školy, O čem se mluví, Ze zahraničí

Periodicita: Vychází čtyřikrát ročně - vždy v březnu, červnu, říjnu a prosinci

Cena: Zdarma
Náklad: 2 000 výtisků
Odpovědný redaktor: Zoja Franklová
Historie: Vychází od roku 1997

Nahoru