Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Celoživotním vzděláváním k udržitelnému rozvoji mikroregionu

U/ Leonardo/ Part.  

Název projektu (programu): Celoživotním vzděláváním k udržitelnému rozvoji mikroregionu "Sdružení obcí 1866"
Datum zahájení projektu: 12.2.2001
Datum ukončení projektu: 31.12.2001
Hlavní koordinátor projektu:
RNDr. Anna Jirsáková, Csc
Hlavní řešitel v NÚOV:
Ing. Zora Husová
Ostatní partneři
R - VŠ Hradec Králové, Okresní úřad Náchod - viz závěrečná zpráva
Partner - GB - Borough Council, Warringhton 

Cíle projektu
Jedná se program mobilit v ekologických a zemědělských organizacích a institucích celoživotního vzdělávání. Cílem studijního pobytu je získat poznatky a zkušenosti v oblasti celoživotního vzdělávání týkající se otázek zachování a obnovy venkova ve Velké Británii. Následně proběhnou semináře týkající se uvedené problematiky ve zmíněném regionu Náchod.
V návaznosti na získané poznatky by se tato problematika postupně aplikovala při realizaci modulů celoživotního vzdělávání v rámci následného projektu Obnovy venkova. 

Výstupy (zprávy, studie aj.)
Závěrečná zpráva je uložena v Informačním středisku odborného vzdělávání. Je k dispozici v české a anglické verzi.

Další informace
Projekt je součástí programu Leonardo da Vinci - Nadace Leonardo da Vinci Foundation a kontrahent projektu Sdružení obcí 1866, obec Studnice 
Adresa nadace:
NVF, 110 00 Praha 1, Václ. nám.43
Sdružení obcí 1866, 549 48 Studnice
Kontaktní osoba:
Ing. I. Tatarková, Jan Regner

Nahoru