Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Cesta ke kvalitě

obr_ae2.jpg Národní projekt na pomoc školám při vlastním hodnocení.  

Školský zákon ukládá školám za povinnost provádět vždy jednou za tři roky své vlastní hodnocení. Na závěr pak mají zpracovat zprávu, kde vyhodnotí svoje slabé a silné stránky. Smyslem vlastního hodnocení je zjišťovat, jak je naše škola dobrá, kde jsou její slabé a silné stránky. Na základě takového zjištění pak můžeme volit, jak dál.
Podle průzkumu, ze kterého jsme vycházeli při přípravách projektu, si však často školy s prováděním vlastního hodnocení nevědí rady - až 60% škol považovalo provádění vlastního hodnocení za problematické. Školám chybí evaluační nástroje, jako jsou například dotazníky, hospitační archy či pozorovací listy, s jejichž pomocí by mohly svou kvality zjišťovat. Schází jim i metodická a poradenská podpora a další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti autoevaluace.

ae04.jpgKonec chůze se zavázanáma očima

Profesor Milan Pol přirovnal intuitivní snahy o zkvalitňování školy k chůzi se zavázanýma očima – jde to, jen to trochu víc bolí, protože překážky, které máme v cestě, nevidíme a neumíme se jim vyhnout. Nevíme, že v některých místech je rovinka, kde můžeme běžet, a v jiných si musíme dát maximální pozor. Výsledek naší snahy je tak nejistý.
O smyslu vlastního hodnocení se mohly přesvědčit školy, které mají za sebou více cyklů vlastního hodnocení. Z analýzy dotazníkového šetření bylo zjištěno, že čím jsou školy zkušenější v provádění vlastního hodnocení, mají z něj menší strach, jsou méně bezradné a více chápou smysl vlastního hodnocení. A vůbec si už nemyslí, že jde o zbytečnost. 

Jak pomáhá projekt Cesta ke kvalitě školám?

Aktivity, které nabízí projekt Cesta ke kvalitě, mají školám pomoci zvládnout všechny části vlastního hodnocení. Nemá přitom jít jen o naplnění dikce zákona, ale hlavně o to, aby jim samým to bylo prospěšné a skutečně svoji školu posouvali ke zkvalitnění.
Postupně školám nabídneme třicet standardizovaných, softwarově podpořených evaluačních nástrojů, které usnadní postup vlastního hodnocení. Připravujeme také příklady dobré praxe a slovník hesel s tematikou evaluace, abychom si dobře rozuměli. V rámci projektu byla vytvořena platforma, ve které se nad problematikou autoevaluace setkávají zástupci škol, zřizovatelů a inspekce.
To ale ještě není všechno. Školám nabízíme účast na workshopech, vzájemných návštěvách a kolegiálním hodnocení (tzv. Peer Review), mají také možnost využít poradce autoevaluace a zúčastnit se vzdělávacích programů Koordinátor autoevaluace a Poradce autoevaluace. Mimoto vydáváme bulletin Na cestě ke kvalitě, který přináší pohled na otázky kvality v různých zajímavých souvislostech. V závěru projektu vydáme několik dalších publikací a čekají nás konference jak v jednotlivých regionech, tak celorepubliková závěrečná konference.

 Více se můžete dovědět na našich webových stránkách

Nahoru