Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Charakteristika Národní soustavy kvalifikací

Národní soustava kvalifikací (NSK) je v České republice vytvářena od roku 2005.

Vzniká transparentní systém, který dokáže poskytnout zaměstnavatelům, školám a dalším subjektům zainteresovaným ve vzdělávání spolehlivé informace o kvalifikacích vyžadovaných na trhu práce.

NSK je systémovým prostředím, které podporuje: 

  • srovnatelnost výsledků učení dosažených různými formami učení a vzdělávání,
  • uznávání skutečných znalostí a dovedností - nezávisle na formách učení a vzdělávání,
  • přenos požadavků světa práce do sféry vzdělávání,
  • veřejnou informovanost o všech celostátně uznávaných kvalifikacích,
  • srovnatelnost kvalifikačních úrovní v České republice a v Evropské unii.

V letech 2005 až 2008 probíhaly v České republice dva důležité projekty zaměřené na rozvoj NSK. Byly to projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) financované s podporou ESF nazvané NSK a UNIV.

V roce 2009 začal nový projekt MŠMT s názvem Rozvoj a implementace NSK (NSK2), který dokončí a podpoří rozvoj NSK (NSK2).

Informace o pojetí a obsahu Národní soustavy kvalifikací a o dosavadním průběhu jejího vytváření obsahují internetové stránky projektu NSK: https://www.narodni-kvalifikace.cz/.

Nahoru