Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Cross

U/Ostat/Part  

Název projektu (programu) Projekt Cross - Sociální partnerství v odborném vzdělávání
Zkratka projektu: CROSS
Datum zahájení projektu září 2004
Datum ukončení projektu červen 2005
Hlavní koordinátor projektu
CROSS Agency
p.o.Box 17355
2502 CJ The Hague
Netherland
Hlavní řešitel v NÚOV
Ing. Zorka Husová
Spoluřešitelé projektu v NÚOV
Ing. Hana Hušáková
Ostatní partneři
sociální partneři působící regionální a místní úrovni v oblasti potravinářství a obchodu, členové pilotních oborových skupin a vzdělávacích zařízení, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, NÚOV

Cíle projektu
Projekt je zaměřen na dva pilotní sektory – potravinářství a obchod. Cílem projektu je:
:: posílit spolupráci se sociálními partnery v odborném vzdělávání na regionální úrovni při porovnávání kvalifikačních standardů příslušných povolání
:: porovnat klíčové a odborné kompetence ve vzdělávacích programech vybraných oborů vzdělání
:: definovat úkoly vyplývající ze vzájemné spolupráce zejména na regionální úrovni
:: podílet se na zajištění praktické přípravy žáků
:: posílit vědomí sociálních partnerů o jejich nezastupitelné roli v odborném vzdělávání

Výstupy (zprávy, studie aj.)
Součástí projektu byly dílčí jednání v obou pilotních sektorech a společné závěrečné jednání (duben 2005)
Jednání pilotního sektoru Potravinářství:
prosinec 2004 – pracovní jednání týmu v Nizozemí, součástí byla presentace na semináři Q4EU pořádaném nizozemskou stranou
únor 2005 – jednání pracovní skupiny ve zlínském regionu –Kroměříži (školy, firmy)
duben 2004 – jednání pracovního týmu v regionu Praha
Jednání pilotního sektoru Obchod:  
prosinec 2004 – pracovní jednání v moravskoslezském regionu - Ostravě ((školy, firmy, zástupci školských odborů)
březen 2005 - pracovní jednání týmu v Nizozemí
Závěrečné jednání oboru pilotních sektorů – duben 2005
Po ukončení projektu v červnu 2005 byla zpracována závěrečná zpráva.

Další informace
Ing. Zorka Husová

Nahoru