Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

CVLK

U/ Ostat/ Nos  

Název projektu (programu) Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
Zkratka projektu CVLK
Datum zahájení projektu září 2003
Datum ukončení projektu září 2004
Hlavní koordinátor projektu
Národní ústav odborného vzdělávání
Liberecký kraj
Investorsko inzenýrská, a.s., Liberec
Hlavní řešitel v NÚOV
PhDr. Jana Bydžovská
Spoluřešitelé projektu v NÚOV
PhDr. Helena Marinková, PhD.
Ostatní partneři
Do projektu vstoupilo 24 středních a vyšších odborných škol v regionu

Cíle projektu
Obecným cílem projektu je rozšířit příležitosti pro získávání  znalostí a dovedností občanů a podpořit rozvoj celoživotního vzdělávání. Těmito cíli chce projekt přispět jak k rozvoji vzdělávání, tak ke snížení nezaměstnanosti v Libereckém kraji.
Další informace
Projekt je financován z rozpočtu Libereckého kraje.
NÚOV; PhDr. Jana Bydžovská
Tel. 274 862 251
Fax. 274 863 80
e-mail: bydzovsk@nuov_cz

Nahoru