Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

DISCO

disco_logo.jpg  

Název projektu EuropeanDictionary on Skills and Competences

Zkratka projektu DISCO

Datum zahájení projektu 1. 10. 2004

Datum ukončení projektu 30. 9. 2007

Hlavní koordinátor projektu 3s UnternehmensberatungGesmbH (Rakousko)

Hlavní řešitel v NÚV Irena Palánová


Ostatní partneři

ArbeitsmarktserviceÖsterreich (AMS Österreich), Rakousko BundesministeriumfürBildung, Wissenschaftund Kultur (BMBWK) / SektionII , Rakousko

EuropeanUniversitiesContinuingEducation Network (EUCEN), Belgie BundesinstitutfürBerufsbildung (BIBB), Německo Arbejdsmarketsstylesen (TheLabor Market Authority), Dánsko

BETA / CéreqAlsace, University Louis Pasteur Strasbourg, TheEuropean Pole, Francie

Centre Inffo, Francie

TANINFO, Maďarsko

Instituto per la FormazioneProfessionale dei Laboratori (ISFOL), Itálie

VytautasMagnas University / Centre forVocationalEducation and Research, Litva

Arbetsmarknadsstyrelsen / Internet Division, Švédsko

SwedishNational Reference Point forVocationalQualification (SENRP), Švédsko

University ofLondon / Institute ofEducation (IOE), Velká Británie

University of Glasgow / Adult&ContinuingEducation, Velká Británie


Cíle projektu

V rámci projektu DISCO bylvytvořen vícejazyčný slovník, kterýusnadňuje práci všem, kteří na evropském trhu práce i ve vzdělávacích systémech potřebují vymezovat či definovat dovednosti jako kvalifikační požadavky i v jiném než mateřském jazyce. Využívají ho např. pracovníci úřadů práce, zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, pracovníci personálních agentur, odborníci na výzkum potřeb trhu práce, kariéroví poradci atd. Slovník slouží i studentům či uchazečům o práci, kteří využívají dokumenty Europass, zejména evropský formát životopisu.Vytvoření slovníku přispívá k terminologické jednotnosti dovedností a kompetencí, usnadňuje práci odborníkům na problematiku trhu práce a kvalifikačních požadavků, poskytuje rámec pro strukturování popisů kompetencí a dovedností a podporuje využívání Europassu.


Výstupy

Evropský slovník dovedností a kompetencí (tištěná verze v anglickém, německém a francouzském jazyce)

CD-ROM verze v anglickém, německém, francouzském, maďarském, českém, litevském a švédském jazyce

on-line verze v anglickém, německém, francouzském, maďarském, českém, litevském a švédském jazyce

Další informace  https://www.disco-tools.eu

 

DEF_flag_logoeac_LLP_CS.gif

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Nahoru