Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

DODÁVKA REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO PROJEKT CESTA KE KVALITĚ

Předmětem plnění veřejné zakázky je jednorázová dodávka reklamních předmětů pro potřeby probíhajícího projektu OP VK. Zadávací lhůta počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek 12. 9. 2011 a končí dnem 30. 11. 2011. Uchazeči jsou vázáni obsahem své nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.  

 

Dokumentace ke stažení

 

Nahoru