Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Dopracovávání konceptu ECVET na evropské úrovni

Cíl : Přispět - z pozice členského státu EU - k dopracování ECVET a k vytváření vazeb s Evropským rámcem kvalifikací.

Popis: Navrhovaný evropský systém ECVET není dostatečně určen. Je třeba podporovat aktivity směřující k odstranění tohoto nedostatku. To znamená zejména např.:

  • navrhnout určení institucionální, tedy navrhnout kompetentní orgány na národní úrovni a návrh diskutovat,
  • navrhnout a diskutovat kritéria pro zastupování vkompetentních orgánech - odbornosti a jejich účelná reprezentace,
  • navrhnout kritéria pro přidělování počtů kreditů jednotkám samostatným a jednotkám tvořícím nedílnou součást vyšších skladebných celků, či navazujícím až na jejich získání jako prvky kjejich doplňování a prohlubování, uchování a obnovování/aktualizaci či rozšiřující, resp. specializační modifikaci.

Hodnocení potřebnosti akce: 1,4

Nahoru