Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

DUOQUAL

Název projektu (programu) DUOQUAL - Kvalifikace s dvojí orientací, pro zaměstnání a vysokoškolské vzdělávání
(Projekt Leonardo da Vinci)
Zkratka projektu DUOQUAL
Datum zahájení projektu prosinec 1997
Datum ukončení projektu duben 2000
Hlavní koordinátor projektu Dr Sabine Manning - Wissenschaftsforum Bildung und Gesellschaft e. V. (WIFO)
Hlavní řešitel v NÚOV Petr Viceník
Spoluřešitelé projektu v NÚOV Anna Konopásková, Květa Lejčková
Ostatní partneři
Rakousko Dr. Monika Thum-Kraft - ibw, Vídeň
Německo Prof Dr Gerald Heidegger - Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik (BIAT) (cooperating with D/ITB), Flensburg Dr Werner Kusch - Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung (ISB), Mnichov Dr Rainer Bremer - Institut Technik und Bildung (ITB), Brémy
Dánsko Prof Knud Illeris - Roskilde University, Roskilde
Řecko  Dr Stamatis Paleocrassas - Pedagogical Institute (P.I.), Ministry of Education, Atény
Francie Dr Anne Lazar - National Institute for Pedagogical Research (INRP), Paříz Jean-Louis Kirsch - Centre dEtudes et de Recherches sur les Qualifications (CEREQ), Marseille
Finsko Maarit Virolainen - Institute for Educational Research (IER), University of Jyväskylä, Jyväskylä 
Itálie  Claudia Pasti - Cooperativa Marcella, Lurago Marione
Norsko  Lillian Larsen - HIAK Akershus College, Bekkestua
Nizozemsko  Elly de Bruyin - HIAK Akershus College, Amsterodam
Portugalsko  Dr Lourenço Frazao - Faculdade de Ciencias, Tecnologia Universidade Nova de Lisboa, Monte de Caparica
Švédsko Goran Arman - Stockholm Institute of Education, Stockholm
Velká Británie  Dr Alan Brown - Institute for Employment Research (IER), University of Warwick, Coventry
Řecko  Dr Stamatis Paleocrassas - Pedagogical Institute (P.I.), Ministry of Education, Atény
Francie  Dr Anne Lazar - National Institute for Pedagogical Research (INRP), Paříz Jean-Louis Kirsch - Centre dEtudes et de Recherches sur les Qualifications (CEREQ), Marseille
Finsko  Maarit Virolainen - Institute for Educational Research (IER), University of Jyväskylä, Jyväskylä 
Itálie Claudia Pasti - Cooperativa Marcella, Lurago Marione
Norsko Lillian Larsen - HIAK Akershus College, Bekkestua
Nizozemsko  Elly de Bruyin - HIAK Akershus College, Amsterodam
Portugalsko  Dr Lourenço Frazao - Faculdade de Ciencias, Tecnologia Universidade Nova de Lisboa, Monte de Caparica
Švédsko Goran Arman - Stockholm Institute of Education, Stockholm
Velká Británie Dr Alan Brown - Institute for Employment Research (IER), University of Warwick, Coventry 
Cíle projektu Projekt se zaměřil na srovnávací analýzu směrů odborného vzdělávání, které vedle odborné přípravy zaměřené na pracovní uplatnění umožňují pokračovat ve vysokoškolské přípravě. 
Výstupy (zprávy, studie aj.)
Národni zprávy 
informační leták - základní informace o vzdělávacích programech v České republice, které poskytují dvojí kvalifikaci
Viceník, P. - Lejčková, K. - Konopásková, A.: Vzdělávací programy s dvojí kvalifikací v České republice. Národní studie. Praha VÚOŠ 2000. 48 s.
Viceník, P. - Virolainen, M. - Konopásková, A.: Změny v rozsahu odborných kvalifikací. Společná česko-finská studie. Praha, VÚOŠ 2000. 42 s.
(studie v čestině i angličtině jsou dostupné v knihovně NÚOV)
Poznatky a doporučení uvedené v národních závěrech pro Českou republiku jsou dostupné v elektornické databázi.
Publikace informující o projektu
Přístup k výsledkům projektu DUOQUAL. Odborné vzdělávání. Informační bulletin VÚOŠ. 1999, č. 4.
Projekt DUOQUAL. Odborné vzdělávání. Informační bulletin VÚOŠ. 1999, č. 2.

Viceník P.: Odborné vzdělání pro zaměstnání a studium - naše výhoda pro vstup do EU. Výsledky projektu Leonardo da Vinci DUOQUAL a závěry, které z nich vyplývající pro rozvoj našeho odborného vzdělávání ukončovaného maturitní zkouškou. Technické aktuality a metodické rozhledy pro střední průmyslové školy, 2000, č. 2, s. 17-21.

Nahoru