Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Evropský rámec kvalifikací

 

Od roku 2008 jsou v evropských zemích přiřazovány v tzv. přiřazovacích procesech všechny kvalifikace k osmi úrovním jednotného Evropského rámce kvalifikací EQF. Cílem EQF je srozumitelnost a porovnatelnost kvalifikací v evropských zemích. Přiřazení kvalifikací k EQF zajištuje v rámci projektu NCP EQF v České republice Koordinační centrum EQF. Český přiřazovací proces i jeho výsledky popisuje Národní přiřazovací zpráva ČR.

ImageImageImage


  • Obhajoba Národní přiřazovací zprávy ČR

Dne 13. prosince 2011 čeští zástupci obhajovali Národní přiřazovací zprávu České republiky v Bruselu před Poradní skupinou EQF (EQF Advisory Group). Poradní skupinu EQF tvoří zástupci Evropské komise, Cedefop, Rady Evropy, evropských sociálních partnerů (UEAPME, BUSINESSEUROPE aj.) a členských zemí EU. Představení a oficiální zveřejnění výsledků referenčního procesu proběhlo v souladu s harmonogramem stanoveným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tak jako ostatní národní koordinační  body (National Coordination Points) ve státech, které ukončily referenční proces, obdrželo české Koordinační centrum pro EQF před vlastní obhajobou připomínky, na které zástupci ČR (Ing. Jitka Pohanková, Mgr. Milada Stalker a Ing. Pavel Hradecký PhD.) ve své obhajobě reagovali. Tímto představením referenční zprávy v Poradní skupině EQF splnila Česká republika první úkol vyplývající z Doporučení o zavedení EQF, a tak napomohla k jeho evropské implementaci.

Během roku 2012 dochází k aktualizaci přiřazovací zprávy ČR. Aktualizovaná verze zprávy bude zveřejněna v září 2012.

V listopadu 2011 byla Evropské komisi předložena ke schválení Národní přiřazovací zpráva ČR, která popisuje výsledek i celý proces přiřazování kvalifikací k jednotnému Evropskému rámci kvalifikací (EQF) v České republice.

V komerční příloze časopisu Reflex č. 35 z 1. září 2011 vyšel článek EQF – osm stupňů pro znalosti a kompetence, který je téměř celý doslovným přepisem části článku EQF pomůže lidem najít práci v zahraničí uveřejněného v časopise Odborné vzdělávání. Do tohoto převzatého článku je vložen jeden odstavec, který zpochybňuje zařazení ukončeného vzdělání na vyšších odborných školách a bakalářského cyklu vysokoškolského studia do stejné (šesté) úrovně EQF. Tvrzení, že „vysokoškolsky vzdělané bakaláře jako by to (zařazení na stejnou úroveň s absolventy VOŠ) sráželo o patro níž“, zde není ničím podloženo a ani tomu tak není. Více

 

Image Evropský rámec kvalifikací

Image

Přiřazovací proces v ČR

Image

Koordinační centrum EQF

Image

Aktuálně

Image

Úrovně kvalifikací

Image

O projektu NCP EQF

Image

Související projekty

Image

Publicita

Image

Odkazy

Image

Kontakty

Nahoru