Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

EURO-BAC

Projekt Leonardo da Vinci - EURO-BAC (Berfusmatura)  

Název projektu (programu) Projekt Leonardo da Vinci - EURO-BAC (Berfusmatura)
Zkratka projektu 
Datum zahájení projektu 1996
NÚOV (respektive tehdejší VÚOŠ) se připojil na jaře 1997
Datum ukončení projektu 1999
Hlavní koordinátor projektu Ministerstvo školství a kultury Rakouska
Hlavní řešitel v NÚOV 
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV 
Ostatní partneři Do řešení zapojeny různé školské řídící a vzdělávací instituce a podniky z Rakouska, SRN, Itálie, Francie, Anglie, Finska a Lichtenštejnska.
Cíle projektu Hlavním cílem projektu bylo vypracovat nástroje umožňující zlepšení prostupnosti mezi primárním odborným vzděláváním na středních školách a zejména v odborných učilištích a terciárním vzděláváním univerzitního a neuniverzitního typu. 
Výstupy
(zprávy, studie aj.) NÚOV (respektive tehdejší VÚOŠ) zpracoval přehled učebnic, jazykových příruček, odborných publikací a přehled učeních pomůcek, které byly v ČR v posledních letech vydány a jsou vhodné jak pro rozvoj písemného a ústního vyjadřování žáků v českém jazyce a pro jazykové a slohové vyučování, tak pro osvojování komunikativních dovedností v cizím jazyce. Nad rámec projektu byl tento přehled dodatečně doplněn o učebnice a příručky vhodné pro výuku literatury.Oba přehledy lze objednat v knihovně NÚOV. 
Další informace Podrobnější informace obdržíte na stránkách projektu EURO- BAC, případně na adrese kasparov@nuov_cz.

Nahoru