Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Fórum výchovy ke zdraví XIII

Pozvánka ředitelům škol a školských zařízení, pracovníkům krajských úřadů, hygienických stanic a zdravotních ústavů, kteří mají ve své kompetenci problematiku řešenou na Fórum výchovy ke zdraví XIII  

V dubnu 2009 proběhl s velkým ohlasem v Benešově u Prahy dvanáctý celorepublikový seminář KALOKAGATHIE - Fórum výchovy ke zdraví XII. Ze závěru semináře vyplynula potřeba dalších takových setkání s novými a aktuálními informacemi z problematiky ochrany a podpory zdraví, především v návaznosti na vzdělávací obsah nových kurikulárních dokumentů. Rádi bychom navázali na úspěchy předchozích seminářů a připravujeme na duben 2010 již třinácté setkání s předními odborníky.

pozvánka ke stažení pozvánka ke stažení (1,10 MB)

Nahoru