Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Hledáte nové možnosti studia?

6.5.2009   ŽURNÁL pro karlovarský kraj   Ptali jsme se Ing. Bohumila Janyše, rektora Středočeského vysokoškolského institutu Kladno  

* Vážený pane rektore, nabízíte ekonomické a manažerské obory?

 

            Vaše otázka skutečně směřuje do oblasti vzdělávání, která je s hlediska potřeb dost diskutovaná. Otázka nadbytečnosti některých profesí přichází na pořad dne s určitou naléhavostí již několik let. U ekonomických oborů je dost zásadní rozdíl mezi středním a vysokoškolským manažerským vzděláním. Rychlý růst požadavků trhu práce po středním ekonomickém a administrativním vzdělávání společnost v podstatě spontánně řešila výrazným růstem vzdělávací nabídky ekonomicky orientovaných oborů a škol jak ve státním tak v soukromém sektoru. V podstatě se dnes ustavila dynamická rovnováha mezi poptávkou trhu a nabídkou škol. Řadu let jsem pracoval jako ředitel Národního ústavu odborného vzdělávání MŠMT. Mimo jiné jsme každý rok sledovali uplatnění absolventů všech oborů středních škol na pracovním trhu. Je až překvapivé, že při tak velikém nárůstu počtu absolventů netvoří počet nezaměstnaných absolventů ekonomických škol výrazně silnou skupinu.

            Myslím, že zcela odlišná je situace u manažerských oborů vysokých škol, a to jak v bakalářském studiu, tak ve studiu magisterském. Rychlý růst požadavků na absolventy směřující především ke schopnostem profesní a společenské komunikace, k rozvoji řídícího a tvůrčího potenciálu, společně s rostoucími požadavky na jazykové kompetence a široké využívání IT, mají přirozený důsledek v tom, že pracovní trh stále více vyžaduje absolventy, kteří jsou nositeli výše naznačených vlastností a dovedností. Proto růst požadavků na absolventy minimálně s bakalářským vzděláním stále roste. Stačí si otevřít kterýkoliv deník s inzertní rubrikou. Stále jsou zde požadavky na manažery a řídící pracovníky všech typů podniků.

            V souvislosti s tím předběhnu v odpovědi na Vaši další otázku:

 

* Jaký mají Vaši absolventi naději na získání místa ve svém oboru?

 

            Existuje jediné skutečně objektivní měřítko uplatnění absolventů na pracovním trhu, a tím jsou statistické roční výkazy, které vydávají pracovní úřady zpracované v celorepublikové úrovni. V těchto výkazech se naše škola umístila ze sedmi set škol a fakult na sedmém místě s jediným absolventem registrovaným na pracovním úřadu jako nezaměstnaným. Znamená to, že našich několik set absolventů se uplatnilo na pracovním trhu prakticky beze zbytku. A zároveň to znamená, že trh stále není (a myslím dlouho nebude) nasycen. Určitou vizitku to dává i práci školy, ale to by bylo příliš domýšlivé stanovisko, vzhledem k počtu a proměnlivosti dalších faktorů, které se na pracovním trhu uplatňují.

 

* Pociťujete nějak globální hospodářkou krizi?

 

            Dopad hospodářské krize soukromé vysoké školy nesporně pocítí. Ne snad jejich absolventi při hledání zaměstnání. Tady se požadavky pracovního trhu příliš nezmění, možná se poněkud sníží dynamika rozvoje těchto požadavků, ale rozhodně se rostoucí nezaměstnanost a existenční nejistoty promítnou do možností a třeba i odvahy investovat poměrně vysoké školné po dobu nejméně tří let. Hospodářská krize tak jenom prohloubí diskriminační a nerovnoprávné postavení studentů soukromých škol v systému terciárního vzdělávání v naší republice. Navíc naděje na rovnocennou nebo alespoň částečnou podporu studentů soukromých vysokých škol, se kterou již počítal připravovaný nový vysokoškolský zákon, se s vládními změnami může odložit. Bude hodně záviset nejen na školách, ale na samotných studentech a jejich komorách, jak brzy se podaří tento problém vyřešit (Poslední zasedání expertů zemí OECD v ČR doporučilo přijmout podobný systém podpory jaký u nás funguje na základních, středních i vyšších odborných školách).

 

* Čím se vaše škola odlišuje od ostatních?

 

            Jsme klasickou soukromou školou regionálního typu. V současné době máme na třech pracovištích (v Kladně, v Praze a v Karlových Varech ) kolem 500 studentů. Pobočka Karlovy Vary přijímá každý rok 40-50 studentů prezenčního studia, což je dostačující počet pro ekonomickou rovnováhu školy a na druhé straně dostatečně malý počet, abychom se mohli navzájem dobře poznat. Jsme to, čemu se říká škola rodinného typu. V tom dobrém slova smyslu. Především vyučující znají své studenty, nestojí před anonymní přeplněnou posluchárnou, studenti mají blízko k vedení školy i ke školní administrativě. Máme kvalitní učitelský sbor s garancí kvalitní výuky. Vedením pobočky v Karlových Varech je pověřen prorektor pan profesor Werner, pedagog s bohatými učitelskými zkušenostmi nejen na našich, ale i na amerických a německých univerzitách. Pedagogická nabídka třech studijních oborů umožňuje práci v malých skupinách s výrazným interaktivním přístupem učitel - žák. Podobně je to i při výuce jazyků. Tedy shrnuli odpověď: neodlišujeme se od malých soukromých škol, ale pokud se chceme odlišit, měla by to být kvalita naší práce. Kvalitu školy máme uznánu i Evropskou komisí v Bruselu, která nám dala Erasmus Univerzity Charter, což je dohoda uznávající kvalitu školy pro vstup do evropských programů (Erasmus, Socrates a další). Všechny obory máme již akreditovány v modulové podobě a studenti získávají za každou složenou zkoušku i zápočet určitý počet kreditních bodů. Za studium jich musí získat 180. Díky předchozí dohodě jsou studenty školy získané kredity součástí Evropského systému přenosných kreditů (ECTS). Absolventům vydáváme mimo diplomu ještě „Supplement diploma“ což je potvrzení o získaných kreditech plně uznatelných a započitatelných při dalším studiu ve všech zemích EU.

 

* Jaký je profil studenta, který se k Vám hlásí?

 

            Protože otevíráme pouze prezenční studium, jsou našimi studenty převážně čerství maturanti. Ovšem stále více se zapisují již i „dříve narození“, kteří využívají poměrně otevřeně zpracovaného studijního programu a rozvrhu hodin, který jim umožňuje účastnit se přednášek v klíčových modulech. Zajímavé je, že mezi studenty se objevují i úspěšní podnikatelé, kteří si potřebují doplnit manažerské portfolio pro vlastní podnikatelskou praxi. Jako příklad uvedu MUDr. K., který je ředitelem soukromého zdravotnického zařízení a potřebuje pro vykonávanou funkci získat více poznatků z mikro a makroekonomie a z řízení podniku. Podobných případů přibývá.

 

* Co plánujete do budoucna?

 

            V současné době máme připravené bakalářské studium nového oboru Sociální práce, se kterým pro první rok počítáme pouze v Kladně. Pro Karlovy Vary připravujeme specializaci v oboru Marketing s pracovním názvem Marketing lázeňských služeb. Příští rok projdou všechny obory školy reakreditací. Chtěli bychom zároveň rozšířit akreditaci o kombinované studium všech oborů. A konečně jako cílovou metu pro příští rok připravujeme magisterské studium pro jeden ze zavedených ekonomických oborů. Chtěli bychom i do Karlových Varů přinést širokou nabídku modulů celoživotního vzdělávání, které jsme připravili s podporou Evropských fondů, a které mohou být započítávány i jako součást řádného oborového studia (podle VŠ zákona až 60% kreditů bakalářské formy studia.)

 


Představení vysoké školy Středočeský vysokoškolský institut, s. r. o. byl založen v roce 2002 jako neuniverzitní vysoká škola se sídlem v Kladně. Studentům nabízí bakalářské obory: Podniková ekonomika a management, Marketing, Ekonomika a management obchodu. Od roku 2006 má škola zřízenu pobočku v Karlových Varech, kde letos bude absolvovat prvních 40 studentů. Pro Karlovy Vary připravujeme v oboru Marketing pro příští rok specializaci Marketing lázeňských služeb. Mimo prezenčního studia nabízíme i několik desítek kurzů celoživotního vzdělávání, které slouží jednak k rozšíření potřebných znalostí a kompetencí především podnikatelům a živnostníkům, ale zájemci mohou formou těchto kurzů získat až 60% kreditů potřebných pro absolvování bakalářského studia. Škola má velmi kvalitní učitelský sbor složený jak z interních učitelů, tak z předních vyučujících ze státních vysokých škol. Naší předností je i velmi nízké školné, které se snažíme udržet na přijatelné hranici i v sociálně slabších regionech.

  

Nahoru