Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Hodnocení práce ve fiktivní firmě

 

Existují dva přístupy hodnocení. Na konci obou z nich je známka na vysvědčení, ale jenom jeden z nic odpovídá „duchu“ fiktivní firmy.

  • První, klasický způsob hodnocení spočívá v tom, že pedagog dává žákům písemky a zkouší je.
  • Druhý způsob si bere za vzor hodnocení zaměstnanců v reálné firmě. Vyučující připraví hodnotící arch (nebo jej nechá připravit personálním oddělení) a pak proběhne klasický hodnotící pohovor. Každý vedoucí oddělení ohodnotí práci svých bezprostředních podřízených a navrhne známku. Potom zhodnocení provede vyučující a taktéž navrhne známku. Nakonec hodnocený dostane prostor k vyjádření se. Pokud se navržené známky shodují, je vše v pořádku a vyučující tuto známku píše na vysvědčení. Pokud je mezi známkami rozdíl je vhodné nadále o konečné známce diskutovat.

Nahoru