Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Informační materiály k ECVET

Evropský nástroj ECVET a příprava podmínek pro jeho implementaci v České republice

Studijní text  je určen řešitelům projektu Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací (NSK2) a je součástí materiálů připravovaných pro podporu informovanosti českých odborníků v oblasti implementace evropských nástrojů. Vysvětluje základní myšlenky konceptu ECVET, objasňuje a zdůvodňuje předpokládaný přínos zavedení systému mobilitě učících se a rámcově vysvětluje zásady a technické specifikace ECVET.

Dokument je k dispozici zde Dokument je k dispozici zde (814,85 KB)

ECVET pro geografické mobility

Dokument je českým překladem uživatelské příručky, kterou vytvořila Skupina uživatelů ECVET (ECVET Users´ Group). V textu jsou uvedeny příklady využití ECVET v kontextu mobilit. Cílem dokumentu je podpořit ECVET mobility vysvětlením přidané hodnoty ECVET.

Dokument v českém překladu naleznete zde. Dokument v českém překladu naleznete zde. (429,56 KB)

Osvědčení  ECVET – analýza návrhů

Jedná se o překlad prvního návrhu textu dokumentu DG EAC: Osvědčení ECVET – analýza návrhů. Dokument shrnuje a analyzuje návrhy, k jakým účelům a pro koho by mělo osvědčení ECVET sloužit.

Český překlad textu je k dispozici zde Český překlad textu je k dispozici zde (379,96 KB) .

Příprava zavádění ECVET v ČR

Tento dokument je informačním a metodickým textem, určeným především pro pracovníky v oborových skupinách a popisuje, jakým způsobem by bylo možné přistoupit k implementaci ECVET v České republice. Text je doplněn o příklady jednotek výsledků učení a vzdělávacích modulů, které již byly vytvořeny v rámci pilotních projektů či jiných aktivit.

Dokument naleznete zde Dokument naleznete zde (382,45 KB) .

Nahoru